www.arsors.org > zemljevid

3D zemljevid s podatki o orglah na Slovenskem

stanje podatkov 17.5.2013 (2053 orgel).
Za delovanje zemljevida v 3D potrebujete dodatek GoogleZemlja / GoogleEarth.
Poskusno delovanje / Test modeLegenda / Legend

žc: rimokatoliška župnijska cerkev / rome catholic parish church
nžc: nekdanja župnijska cerkev / former parish church
pc: rimokatoliška podružna cerkev / rimokatoliška affiliate church
ec: evangeličanska cerkev / evagelican church
OrgŠ: Cerkvena orglarska šola / Church music organ school
: državna ali občinska glasbena šola / state or municipality musical musical school
zas: zasebne orgle / privat organ
NN: avtor neznan / unknown organbuilder

stanje/status:
s: orgle stojijo / existing organ
sn: neuporabne / useless
sk: razstavljene v skladišču / dismantled
vs: orgle verjetno stojijo / organ probably exists
vx: orgle verjetno odstranjene ali uničene / organ problably removed or destroyed
d: deli ohranjeni / parts preserved
nn: stanje ali leto ni znano / unknown status