I. Manual

Burdon 16
Principal 8
Gamba 8
Rog 8
Burdon 8
Harmonična flavta 8
Dolce 8
Oktava 4
Cevna flavta 4
Dubleta 2 2/3
Flavtica 2
Mikstura 2 2/3
Trobenta 8

II. Manual

Kvintaden 16
Flavtni principal 8
Flavta 8
Burdonček 8
Viola d'amore 8
Salicional 8
Eolina 8
vox coelestis 8
Kvintaden 8
Prestant 4
Flauto traverso 4
Kvinta 2 2/3
Oktavica 2
Terca 1 3/5
Mikstura 2 2/3
Oboa 8

Pedal

Principalbas 16
Subbas 16
Burdonbas 16
Violon 16
Salicet 16
ktavni bas 8
Burdonal 8
Cello 8
Pozavna 16

ŽiriIvan MILAVEC, 1914

Pnevmatska igralna traktura
Pnevmatska registrska traktura


Historiat

NN, kupljene 1833 v Tržiču
postavljene v nekdanji župnijski cerkvi
Viri
PREMRL, Stanko , 1915 : Nove orgle v Žireh nad Idrijo ; Cerkveni glasbenik, letnik 38 str. 11
SATTNER, Hugolin , 1921 : Orgle v Žireh ; Cerkveni glasbenik, letnik 44 str. nn
ŠKULJ, Edo, 2004: Milavčeva orglarska delavnica ; Družina d.o.o, Ljubljana, 2007 1


Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2012-03-26