Manual

Principal 8
Salicional 8
Gamba 8
Gedeckt 8
Octav 4
Flote 4
Superoctav 2
Quint 1 1/3
Mixtura 1

Pedal

Subbas 16
Octavbas 8
Pozavna 8

TrstenikPeter RUMPEL, ??
predelal Peter ROJC, 1870

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Historiat

ViriCopyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2012-03-26