MANUAL

Bordun (8)
Salicional (8)
Flöte (4)
Prinzipal (4)
Quint (1 1/3)
Octav (2)
Mixtur g (1 1/3)
Mixtur c (1)

PEDAL

Sub-Bass (16)
Octav-Bass (8)


Studenice
Andreas SCHWARZ, 1733

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Manual: CDEFGAB - c3
Pedal: CDEFGAB - h

I -P (? Naraks)
Historiat

1733 postavi Schwarz nove orgle
1889 Franc Naraks orgle predela, in sicer napravi nov igralnik in trakturo.
Viri

BIZJAK, Milko. & ŠKULJ Edo, 1985: Orgle na Slovenskem ; Državna založba Slovenije, Ljubljana 1985

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01