I. MANUAL

Principal 8
Bordon 8
Gamba 8
Oktava 4
Flavta 4
Kvinta 2 1/3
Mikstura III

II. MANUAL

Flavta 8
Salicional 8
Undamaris 8
Principal 4
Pikolo 2
Sesqualtera
Oboa 8

PEDAL

Subbas 16
Bordunal 8
Oktavbas 8
Koral 4
Fagot 16


Stranje
Anton JENKO, 1990

Pnevmatska igralna traktura
Pnevmatska registrska traktura

Manual: C - g3
Pedal: C - g1

Zveze:

I. Super oktavna zveza
II. - I. Sub oktavna zveza
II. - I. Manualna zveza
II. Super oktavna zveza
II. Pedalna zveza
I. Pedalna zveza

Prosta kombinacija

Zbirniki:

Piano
Mezzoforte
Forte
Pleno
Tutti
Jezičniki
Avtomat ne
Historiat

Viri

ŠKULJ, Edo, 2001: Jenkova orglarska delavnica ; Družina d.o.o., Ljubljana, 2001
Poročilo D.K.

Povezave

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01