I - glavno piščalje

Principal 8 ¤
Vox Humana 8 (a-f3) ¤
Bordon 8 ¤
Flaute maior 8 ¤
Salicinal 8 ¤
Octav 4 ¤
Copel 4 ¤
Fugara 4 ¤
Super octav 2 ¤
Quint 1 1/3 ¤
Cornett 2 2/3 III (a-f3) ¤
Mixtur 1 1/3 III ¤

II - pozitiv

Portun 8 ¤
Copel 8 ¤
Principal 4 ¤
Flaute minor 4 ¤
Quint 2 2/3 ¤
Octav 2 ¤
Terz 1 3/5 ¤
Mixtur 1 II ¤

Pedal

Contra Baass 16
Sub Baass 16
Principal Baass 8
Quinten Baass 5 1/3
Octaven Baass 4

SREDNJA VAS V BOHINJU
Sveti Martin - župnijska cerkev
Johann Gottfried KUNATH, 1830
Orglarstvo MOČNIK, 2002

Sapnica na poteg
Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Manual: C,D - f3 (53t)
Pedal: C,D - f1 (30t)
Pedal - tonski obseg: C,D - a

Povezave:
II/I
I/P
II/P

Tremulant II. manual

Uglasitev: Valotti

a = 440 Hz (15°C)

Pritisk v sapnici: 74 mm

> Pleno I > Pleno II Tutti I Tutti II Principal 8 + Vox humana 8 Flaute maior 8 + Vox humana 8 Tutti I+II+P
Historiat

1829 - podpis v sapnici (Kunath)
1830 - 6.januarja orgle prvič zapojo (Letnica na osnovi napisa na korski ograji: eCCe organVM aVoD seXta IanVarII sonare InCepIt -> MDCCCXVVVIIIII => 1830)
1832 - Napis v notranjosti orgelske omare - verjetno leto dograditve omare
1881 - Podpis na opori sapnice: Ig.Zupan in sinovi v Kropi na Gorenjskem 15/4 881
1904 - Napis na principalovem štoku: Emanuel Furst, Orgelbauer, Troppau in Ost Sch......u
190? - Napis na zadnji steni orgelske omare: Matevž Pristavc Mizar v Radolici 190_
1906 - Nova ograja na koru
1911? - Napis na zgornjih vratih orgelske omare: I.Zupan orglar (Verjetno popravljal orgle, zamenjal igralnik in dodal pedalno zvezo. Morda zamenjal nekatere registre in orgle delno romantiziral)
1917 - Poleg zvonov so skoraj gotovo pobrali še tiste piščali, ki so vsebovale največ kositra
1924 - Dernič prestavi orgle za 86 cm nazaj, prestavi in popravi meh, predela kanal in izdela tri registre: salicional 8, gamba 8 in cello 8. Orgle uglasi in osnaži.
1929 - Letnica v notranjosti orgelske omare. Neznan namen, verjetno spomin na 100 letnico
1963 - Na koru odstranjene ograjice in klopi, po celotnem koru nameščeni praktikabli za pevce in orkester
1971 - V celoti zamenjane manualne trakture z novimi (Stanko in Jože Mikelj)
1983 - V orgelsko omaro ob igralniku vdelane nove police
2001 - Funkcionalna predelava kora
2002 - Historična rekonstrukcija originalnega glavnega piščalja in dograditev pozitiva na korsko ograjo kot II. manuala (inštrument: Orglarstvo Močnik; omara in korska ograja: Boštjan Roškar). V pedalu dodan register Subbaas 16. Omara glavnega piščalja pomaknjena do zadnje stene in dvignjena za 95cm. Meh nov in postavljen nazaj v orgelsko omaro.

Viri

DOBRAVEC, Jurij, 2001: Orgle v cerkvi sv. Martina v Bohinju ; Cerkveni glasbenik, letnik 94 str. 57-62
DOBRAVEC, Jurij , 2006: Po Kunathovih sledovih 3 ; Cerkveni glasbenik, letnik 99 št. 3 str. 14
MOČNIK, Tomaž, ROŠKAR, Boštjan, ODAR, Marko, DOBRAVEC, Jurij, 2002: Orgle v cerkvi Svetega Martina : 1830-2002; brošura
NOVAK, Peter, 2000: Orgle v dekaniji Radovljica : diplomska naloga;
ŽUPNIJA Srednja vas v Bohinju, Župnijska kronika

Zvočna slika
MIKELJ, Kristina, DOBRAVEC, Jurij, 7.7.2011 in 9.8.2011

Zvočni posnetki
MIKLAVČIČ, Dalibor, 2002, inauguracija; zasebni posnetek
RUBIA, Juan de la, 2006, koncert; zasebni posnetek
KRAJNC, Tamara, MIKELJ Kristina, 2006, koncert; zasebni posnetek

ANTON FOERSTER, mešani pevski zbor, 2003, koncert; zasebni posnetek
OČIĆ, Ljerka, orgle, ARNOLD, Stnako, trobenta, 2003; posnetek Radio Slovenija
MOČNIK, Marta, sopran, KEREKEŠ, Tibor, torbenta MALAVAŠIČ, Primož, orgle, 2003; recital; zasebni posnetek
Blejski odmev, mešani pevski zbor, 2004, koncertna maša; zasebni posnetek
Pevska šola Bled in projektni zbor Društva Jarina Bohinj, 2008; koncert; video posnetek RTV Slovenija
Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-09-01