Manual

Principal 8
Burdon 8
Flavta 8
Gamba 8
Dolce 8
Oktava 4
Flauto dolce 4
Mikstura IV

Pedal

Subass 16
Burdonal 8

Šmarna goraDelavnica JENKO, 1938

Pnevmatska igralna traktura
Pnevmatska registrska traktura

Historiat

KUNATH Johann Gottfried, 1840; 1M+P - 10

NN, 16__
, prodane v Kokro
Viri

KIMOVEC, Franc , 1940 : Dvoje novih in dvoje prenovljenih orgel ; Cerkveni glasbenik, letnik 63 str. 16
ŠKULJ, Edo, 1994: Orgle v Ljubljani ; Mohorjeva družba, Celje, 1994
ŠKULJ, Edo, 2001: Jenkova orglarska delavnica ; Družina d.o.o., Ljubljana, 2001


Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2012-03-26