MANUAL

Bordon flavta 8
Flauto Major 8
Flauto Minor 4
Principal 4
Quint 2 2/3
Octav 2
Quint 1 1/3
Superoctav 1
Mixtura II 1

PEDAL

Subbass 16
Octavabass 8
Flauto 4
Sv. Rok - Šmarje pri Jelšah
Josip OTONIČ, 1809

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Manual C - g3
Pedal C - f1

Zveze

I - Pedal
Historiat

Rekonstruirane in restavrirane 1997 (Orglarstvo Škrabl, opus 47)
Viri

BIZJAK, Milko. & ŠKULJ Edo, 1985: Orgle na Slovenskem ; Državna založba Slovenije, Ljubljana 1985
ŠKRABL, Anton, 2000: Zvoki in harmonija, ob desetletnici orglarske delavnice Antona Škrabla; Samozaložba A. Škrabl, Brestovec, 2000
ROŽANC, Suzana, 2003: Orgle v dekaniji Šmarje pri Jelšah : diplomska naloga;

Povezave
Orglarstvo Škrabl

Posnetki:
Milko Bizjak

pipeorganSI

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01