I. Manual

Principal 8
Lesena flavta 8
Oktava 4
Cevna flavta 4
Nasard 2 2/3
Superoktava 2
Mixtura 1 1/3 IV
Trompete 8

II. Manual

Bordon 8
Gamba 8
Prestant 4
Gozdna flavta 2
Quinta 1 1/3
Terca 1 3/5

Pedal

Subbas 16
Principal Bas 8
Oktavni bas 4

Šmarje pri JelšahAnton ŠKRABL, 1998

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Manual: C - g3
Pedal: C - f1

Povezave:

II-I
I-P
II-P

Historiat


Johann Gottfried Kunath, 1833
1M+P - 12; zgornji del omare ohranjen

Principal 8
Bordon 8
Salicional 8
Gamba 8
Oktava 4
Flote 4
Spitzflote 2 2/3
Superoktav 2 II
Subbass 16
Principalbass 8
Quintbass 5 1/3
Oktavbass 4


nn, 17__ 1M+P - 8
Ohranjene na podružni cerkvi sv. Miklavža, Sotensko
Niso v uporabi

Copula 8
Copula 4
Principal 4
Quint 2 2/3
Octav 2
Quint 1 1/3
Mixtur
Subass 16
Viri

ROŽANC, Suzana, 2003: Orgle v dekaniji Šmarje pri Jelšah : diplomska naloga;
ŠKRABL, Anton, 2000: Zvoki in harmonija, ob desetletnici orglarske delavnice Antona Škrabla; Samozaložba A. Škrabl, Brestovec, 2000
več avtorjev, 1911: Orgle v cerkvah Lavantinske škofije


Povezave:

Orglarstvo Škrabl

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01