I. MANUAL

Bordun 8
Copula 4
Mixtura II
Prinzipal 2
Quint 1 1/3
Octav 1


Skorno
Anton RÖMER, 1751

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Uglasitev: Valotti
Historiat

1751 - Anton Römer izdela pozitiv za mestno cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Šoštanju.
1864 - pozitiv se prestavi v podružnično cerkev sv. Florjana v Florjanu.
1917 - v vojaške namene so na Dunaj poslali 19 piščali iz registra Prinzipal 2'.
1938 - pozitiv spravijo na cerkveno podstrešje.
1993 - Anton Jenko pozitiv obnovi za cerkveno sobo v župnišču sv. Mihaela v Šoštanju.
2011 - Tomaž Močnik rekonstruira registre po originalnih menzurah. Pri tem se opira na Römerjev pozitiv, ki je ohranjen v Grazu.
Viri

Vnos v obrazec Arsors (B.S.)

Povezave

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2012-01-14