I. MANUAL

Principal 8
burdon 8
Salicional 8
Koncertna viola 8
Oktava 4
Cevna flavta 4
Flavtica 2
Mikstura 2 2/3 V
Tromba 8

II. MANUAL

Violinski principal 8
Flauto amabile 8
Dolce 8
Vox coelestis 8
Flauto traverso 4
Dulciana 4
Mikstura 2 III

PEDAL

Subbas 16
Violon 16
Oktavbas 8
Burdonal 8
Škofja Loka
župnijska cerkev
Franc JENKO, 1932

2M+P

Pnevmatska igralna traktura
Pnevmatska registrska traktura


II-I
superoktava II-I
suboktava II-I
jezičniki
p piano
mf mezzoforte
f forte
ff fortissimo
tutti
Historiat

Peter RUMPEL, 18__, 2M+P/15
NN, 1634
Viri

TOMC, Matija in soavt. , 1932: Nove orgle v Škofji Loki ; Cerkveni glasbenik, letnik 55 str. 118
ŠKULJ, Edo, 1999: Orgle v dekaniji Škofja Loka (II. in II. del); Loški razgledi, 1999; Muzejsko društvo Škofja Loka.

Povezave

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2012-03-11