I. Manual

Principal 8
Copula 8
Viola 8
Oktava 4
Konična flavta 4
Kvinta 2 2/3
Superoktava 2
Terca 1 3/5
Mikstura 1 1/3 IV-V
Trobenta 8

II. Manual

Portun 8
Salicional 8
Vox Celestis 8
Principal 4
Cevna flavta 4
Salicet 4
Nasat 2 2/3
Gozdna Flavta 2
Mikstura 2 III-IV
Oboa 8

Pedal

Kontrabas 16
Subbas 16
Oktavbas 8
Pokritbas 8
Koralbas 4
Nočni Rog 2
Bombarda 16
Burdon 16

Šentjur pri CeljuOrglarska delavnica MARIBOR, 2000

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura


Historiat


Orglarska delavnica NARAKS, 1880
ohranjene v Selu pri Ajdovcu

Principal 8
Copel 8
Gamba 8
Principal 4
Blokflavta 4
Gamsov rog 4
Nasard 2 2/3
Superoktava 2
Terca 1 3/5
Mixtura 1 1/3 III
Subbas 16
Oktavni Bas 8
Bourdon 8
Koralni Bas 4
Viri


ŠKULJ, Edo, 1999: Ob desetletnici Škofijske orglarske delavnice; Rimokatoliška škofija Maribor, Maribor, 1999
ROŽANC, Suzana, 2003: Orgle v dekaniji Šmarje pri Jelšah : diplomska naloga;
ZEMLJIČ, Mirko, 2000: Nove orgle za novo tisočletje : zbornik ob blagoslovitvi novih orgel v cerkvi Sv. Jurija v Šentjurju;


Povezave:

Orglarska delavnica Maribor

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01