Manual (1936, 1956, original glej historiat)

Principali Bassi 8
- Principali Soprani 8
Ottava 4
Decimaquinta 2
Mixtur 1
Mixtur 3/5
Mixtur 1/2
Voce umana 8
Concerto viole 8
Gamba 8
Flauto 4
Trombocini 8


Pedal

Contrabassi 16
Ottava di Contrabassi 8
Cello 8

PIRAN
Sveti Jurij - župnijska cerkev
Petar Nakić / Pietro Nachini, 1746

Sapnice na poteg
Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Manual: CDEFGA - c3 (45t)
Pedal: C - a (18t)

Povezave:


Zbiralniki:

Historiat

Originalna dispozicija (Nakić, 1746):

Manual
Principali Bassi 8
- Principali Soprani 8
Ottava 4
Decimaquinta (XV) 2
Decimanona (XIX) 1 1/3
Vigesimaseconda (XXII) 1
Vigesimasesta (XXVI) 2/3
Vigesimanona (XXIX) 1/2
Trigesimaterza (XXXIII) 1/3
Trigesimasesta (XXXVI) 1/2
Voce umana 8
Flauto Bassi (VIII) 4
- Flauto Soprani (VIII) 4
Flauto (XXII) 2 2/3
Cornetta 1 3/5
Trombocini Bassi 8
- Trombocini Soprani 8

Pedal
Contrabassi 16
Ottava di Contrabassi 8
Tromboni 8

1. pol 19 stol.: A. V. Rossi iz Trsta zamenja manualno klaviaturo
1936 - Georgio Bencz predela orgle
1956 - Vinko Rebolj predela orgle
1995 - prenova orgel
Viri

BIZJAK, Milko. & ŠKULJ Edo, 1985: Orgle na Slovenskem ; Državna založba Slovenije, Ljubljana 1985
Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01