I MANUAL

Copula 8
Copula 4
Principal 2

II MANUAL

Burdon 16
Principal 8
Cevna flavta 8
Gamsov rog 8
Oktava 4
Konična flavta 4
Nazard 2 2/3
Superoktava 2
Terca 1 3/5
Mikstura 1 1/3 V
Trobenta 8
Tremulant

III MANUAL

Metalgedeckt 8
Salicional 8
Principal 4
Cevna flavta 4
Flavtica 2
Cimbel 2 III
Oboa 8
Tremulant

PEDAL

Principalbas 16
Subbas 16
Burdon 8
Pozavna 16
Čelo 8Novo Mesto
stolnica
Anton ŠKRABL, 2008
omara: KRIŽMAN Frančišek Ksaver, 1766

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Manual: C - c4
Pedal: C - f1


II-I
III-I
III-II
I-P
II-P
III-P
Historiat

Brata MAYER, 2M+P/22


I MANUAL

Principal 8
Bourdon 16
Gamba 8
Flaute Harmonique 8
Salicinal 8
Octav 4
Spitzflöte 4
Mixtur 2 2/3
Octav 2

II MANUAL

Geigenprincipal 8
Violino 8
Dolce 8
Gedeckt 8
Quintaden 8
Oboe 8
Vox Coelestis 8
Fugara 4
Traversflöte 4


PEDAL

Violon 16
Subbass 16
Octavbass 8
Cello 8


186_
MANDLIN Janez, 2M+P/18
(domnevno)

1766
KRIŽMAN Frančišek Ksaver, 1M+P/12; omara ohranjena


1674
Stembergove orgle. Zdi se, daje prošt Ivan Andrej Stemberg (1653-1666) al postaviti nove orgle. Iz listine »Pretensiones executorum testamenti Stembergiani contra sindecos collegiatae ecclesiae Rudolphswertensi et confratres' bila sestavljena 18. oktobra 1674, zvemo, da je prošt dal »Pro organo« 450 fl. Verjetno so te tiste orgle, ki jih leta 1689 omenja Janez V. Valvasor v svoji Slavi ko pravi: »Diese Collegiat-Kirche hat lauter neue Altäre, nebst den schönsten Gemählten, dreyzehen Fahnen, und einer neuen Orgel.« Verjetno niso v petnajstih letih postavili novih orgel in se Valvasorjeva omemba nanaša na Stembergove orgle.

159_
Montagnanove orgle. V Kapiteljskem arhivu v Novem mestu (KANM) hranijo listino, iz katere je razvidno, da se sorodniki prošta Polidorja Montagnana (1582-1604) pritožujejo nadvojvodi Ferdinandu nad dolgovi, ki jih je prošt zapustil. Med drugim omenjajo, da je Montagnana kupil »undter andern vor Jahr ain orgl daselbst in der Kirchen die ihme über 1200 fl. (kostete)«. To so morale biti precej velike orgle, saj je isti prošt Montagnana leta 1600 kupil orgle za jezuitsko cerkev sv. Jakoba v Ljubljani za 400 fl.

Viri

ŠKULJ, Edo, 2011: Škrablova orglarska delavnica; Družina, Ljubljana, 2011


Povezave
Spletna stran Škrabl

Posnetki:
BIZJAK, Milko: Škrablove orgle v Novem mestu, CD (Anton Škrabl, 2008)
Milko Bizjak (Bach - Allein Gott in der Hoh sei Ehr, BWV 662)
Milko Bizjak (Bach Triosonate BWV 526 - Allegro)
Nina Zajec(Bach Triosonate 1)
David Pavlin (Bach, Toccata BWV 565)
Nina Zajec (Bach, Praeludium a)

pipeorganSI
Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2012-03-11