MANUAL
Copula 4
Flauto 2
Kvinta 1 1/3
Principal 1



Motnik - sv. Magdalena




BERVAR Jožef, 19. stol.

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura



Historiat
Podarjene cerkvi 1898
Obnovil Tomaž Močnik, 2003
Viri

BERGANT, Hubert, 1996: Ob orglah; Branko, Nova Gorica, 1996
ŠKULJ, Edo, 1987: Orgle v ljubljanski nadškofiji; Priloga Cerkvenega glasbenika; Družina, Ljubljana, 1987

Posnetki



Povezave

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-12-30