MANUAL

Holzgedeckt 8
Holzflöte 4
Prinzipal 4
Oktave 2
Mixtura 1 1/3

PEDAL

Subbass 16

Matenja vas
Orglarstvo ŠKRABL, 1994

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Manual: C - g3
Pedal: C - f1

I. - P.
Historiat

Viri

ŠKRABL, Anton, 2000: Zvoki in harmonija, ob desetletnici orglarske delavnice Antona Škrabla; Samozaložba A. Škrabl, Brestovec, 2000

Povezave
Orglarstvo Škrabl

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01