I. MANUAL

Bordun 16
Principal 8
Bordun 8
Votla flavta 8
Gamsov rog 8
Viola di Gamba 8
Oktava 4
Harmon. flavta 4
Flavta a pavillion 2
Komet III-IV 2 2/3
Mixtur IV-V 2 2/3

II. MANUAL

Goselni principal 8
Mila flavta 8
Salicional 8
Aeolina 8
Vox celestis 8
Praestant 4
Flavta dolce 4
Oboa 8

PEDAL

Principalbass 16
Sub_bass 16
Gamba_bass 16
Oktavbass 8
Violončelo 8
Pozavna 16
Log pri Vipavi
Fran GORŠIČ, 1896

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Manual: C - f3
Pedal: C - c1

Zveze:

II.man k ped.
I.man k ped.
I-Ped

Zbiralniki:

Mezoforte
Forte
Forte II
Tutti

Naraščalnik (Crescendo vreteno)
Historiat


Viri

BIZJAK, Milko. & ŠKULJ Edo, 1985: Orgle na Slovenskem ; Državna založba Slovenije, Ljubljana 1985

Povezave
Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01