I. Manual

Burdon 16
Principal 8
Tibija 8
Salicional 8
Viola 8
Oktava 4
Flavta 4
Oktavica 2
Piccolo 1
Mikstura IV
Tromba 8

II. Manual

Violinski principal 8
Cevna flavta 8
Flavto dolce 8
Eolina 8
Prestant 4
Dulciana 4
Silvana 2
Terca 1 3/5
Eterea III

III. Manual

Fugara 8
Burdon 8
Koncertna viola 8
Principal 2
Flavtica 2
Cimbali III
Oboa 8

Pedal

Principal 16
Subbas 16
Piano 16
Kvinta 10 2/3
Oktava 8
Burdonal 8
Koral 4
Pozavna 16

Ljubljana TrnovoDelavnica JENKO, 1957

Elektropnevmatska igralna traktura
Elektormagnetna registrska traktura

Historiat

Franc GORŠIČ, 1864

I. Manual

Bordun 16
Principal 8
Burdon 8
Flavta 8
Viola 8
Oktava 4
Salicional 4
Flavta 2 2/3
Superoktava 2
Mikstura III
Kornet

II. Manual

Goselni principal 8
Cevna flavta 8
Gamba 8
Praestant 4
Flauta 4

Pedal

Principalbas 16
Subbas 16
Oktavbas 8
Cello 8
Superoktava 4
Pozavna 16


KUNATH Johann Gottfried, 1839; 1M+P - 13

NN, 17__
Viri

ŠKULJ, Edo, 1994: Orgle v Ljubljani ; Mohorjeva družba, Celje, 1994
ŠKULJ, Edo, 2001: Jenkova orglarska delavnica ; Družina d.o.o., Ljubljana, 2001


Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2012-03-26