I MANUAL
Principal 16
Burdon 16 (iz II Burdon 16)
Principal 8
Burdon 8
Rog 8
Gamba 8
Harmonična flavta 8
Harmonika 8
Kvintaten 8
Oktava 4
Salicet 4
Cevna flavta 4
Kvinta 2 2/3
Superoktava 2
Kornet 8
Mikstura 2 2/3
Trobenta 8

II MANUAL
Burdon 16
Flavtni principal 8
Salicional 8
Dolce 8
Cevna flavta 8
Dunajska flavta 8
Praestant 4
Viola 4
Flauto traverso 4
Kvinta 2 2/3
Flavtica 2
Terca 1 3/5
Mikstura 2 2/3 (iz Kvinta 2 2/3, Flavtica 2, Terca 1 3/5)
Klarinet 8

III MANUAL
Violinski principal 8
Burdonček 8
Flauto amabile 8
Eolina 8
Vox coelestis 8
Dolce 4
Flavta 4
Harm. aetherea 2 2/3
Oboa 8

PEDAL
Kontraviolon 32
Principalbass 16
Subbass 16
Violon 16 (iz Kontraviolon 32)
Salicet 16 (iz II Salicional 8)
Ljubki bas 16 (iz III Flauto amabile 8)
Oktavbas 8
Cello 8
Burdon 8 (iz Subbass 16)
Flavta 4
Pozavna 16
Pozavna 8 (iz Pozavna 16)Ljubljana - stolnica - glavne orgle
Ivan MILAVEC, 1911, opus 26
Stranski omari: Johannes Franciscus JANECHEK, 1762
Srednja omara: Franc Ksaver KRIŽMAN, 1780
Dispozicija: Josip SMREKAR, delno spremenjena

Pnevmatska igralna traktura, sapnice na stožke
Pnevmatska registrska traktura


Obseg manualov: 56 tipk
Obseg pedala: 30 tipk

Pritisk:
I. 85 mmvs
II. 75 mmvs
III. 65 mmvs

Zveze:
II—I
III—I
III-II
Superokt. II—I
Superokt. III-II
Subokt. II-I
Subokt. III-II
Superokt. I. man.
Superokt. II. man.
Superokt. III. man.
P-I
P-II
P-III

Zbiralniki
Piano
Mezzoforte
Forte
Tutti
Tutti za I. manual
Tutti za II. manual
Tutti za III. manual
Zbor violin
Zbor flavt
Zbor jezičnikov

poljubna kombinacija
generalni crescendo — decrescendo
pedalni avtomat
avtomatski pedal
Historiat


Ferdinand MALAHOVSKY, 1860

I MANUAL: Bordun 16, Principal 8, Dulkan D 8, Gamba 8, Salicional 8, Bordun 8, Waldflöte 5, Octava forte 4, Spitzflote 4, Orchesterflote 4, Nasart 2 2/3, Superoctave 2, Mixtura III, Mixtura III,
II MANUAL: Principal 8, Corno anglese 8, Salicional 8, Viola Gamba 8, Vox humana 8, Octava forte 4, Octava piano 4, Viola d'amore 4, Flauto traverso 4, Superoctave 2,
PEDAL: Untersatz 32, Principalbass 16, Violon 16, Gambenbass 16, Quintbass 10 2/3, Principalbass 8, Octavbass 8, Octavbass 8, Superoctavbass 4, Posaune 16,

Johann Gottfried KUNATH, 1830
I MANUAL: Gamba 16, Bordon 16, Principal 8, Vox humana 8, Fugara 8, Waldflote 8, Flauto maior 8, Flauto minor 4, Flaut 4, Octava 4, Quinta 2 2/3, Superoctava 2, Quinta 1 1/3, Mixtura VI 2 2/3
II MANUAL, Principal 8 Flaute 8, Salicional 8, Gamba 8, Vox humana 8, Flaute minor 4, Salicet 4, Octava 4, Octava 2, Mixtura IV 1 1/3
PEDAL, Untersatz 32, Principalbass 16, Subbass 16, Gambenbass 16, Octav 8, Violon 8, Quinta 5 1/3, Octava 4

Josip Alojz KUČERA, 1781 (Johann Georg EISL)
I MANUAL: Burdon 16, Principal 8, Vox humana D 8, Salicional 8, Flauto maior 8, Flauto minor 4, Spitzflote 4, Octava 4, Quinta 2 2/3, Superoctava 2, Quinta 1 1/3, Mixtura III
II MANUAL, Copula 8, Flauto 4, Fugara 4, Principal 4, Octava 2, Mixtura II
PEDAL, Infrabass 32, Principalbass 16, Gambenbass 16, Subbass 16, Octavbass 8, Quintbass 5 1/3, Mixtura III 4

Franc Ksaver Križman, 1762
MANUAL: Principalis fortis 16 Principalis suavis 8 VIII fortis 4 VIII suavis 4 XII fortis 2 2/3 XII suavis 2 2/3 XV fortis 2 XV suavis 2 XVII 13/5 XIX 11/3 XXII 1 XXVI 2/3 XIX 1/2 XXXIII 1/3 XXXVI 1/4 Vox humana D 8 Flauto suppressus 8 Flauto in VIII 4 Flauto in XII 2 2/3 Flauto in XII D 2 2/3 Flauto in XV 2 Flauto in XV D 2 Flauto in XVII 13/5 Fagot B 8 Hautbois D 8 Tympanum Luscinia
PEDAL Burdo primus 32 Burdo VIII 16 Burdo XV 8 Burdo XIX 5 1/3 Burdo XXII 4

Johannes Franciscus JANECHEK, 1734
I MANUAL: Principal 8, Salicional 8, Flauten 8, Copula maior 8, Copula minor 4, Octava 4, Quinta 2 2/3, Superoctava 2, Tertia 1 3/5, Quinta 1 1/3, Mixtura III 2
II MANUAL: Copula maior 8, Copula minor 4, Fugara 4, Principal 4, Octava 2, Mixtura II 1 1/3
PEDAL: Holz 16, Subbass 16, Octavbass 8, Principalbass 8, Quintbass 5 1/3
Viri

BIZJAK, Milko & ŠKULJ Edo, 1985: Orgle na Slovenskem ; Državna založba Slovenije, Ljubljana 1985
PREMRL, Stanko , 1918: Nekoliko statistike o orglah v ljubljanski škofiji ; Cerkveni glasbenik, letnik 41 str. 12 SATTNER, Hugolin , 1912 : Stolne orgle v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 35 str. 24 SMREKAR, Josip , 1906 : Spomenica o orglah ljubljanske stolnice ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 1 ŠKULJ, Edo, 1994: Orgle v Ljubljani ; Mohorjeva družba, Celje, 1994 ŠKULJ, Edo, 2004: Milavčeva orglarska delavnica ; Družina d.o.o, Ljubljana, 2007 ŠKULJ, Edo, 2005: Orgle in organisti v sedanji ljubljanski stolnici; Družina, Ljubljana, 2005 ŠKULJ, Edo, 2010: Križmanova orglarska delavnica; Družina d.o.o, Ljubljana, 2010

PosnetkiPovezave

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-12-30