Pedal

Šalmaj 4
Pozavna 8
Bombarda 16
Mikstura 2 2/3 IV
Koralbas 4
Pokritbas 8
Oktavbas 8
Subass 16
Principalbas 16
Subass 32

II. Manual

Oboa 4
Trobenta 8
Mikstura 1 1/3 V
Oktava 1
Terca 1 3/5
Gozdna flavta 2
Superoktava 2
Nasat 2 2/3
Konična flavta 4
Oktava 4
Viola 8
Dvojna flavta 8
Principal 8
Burdon 16
Tremulant

III. Manual

Vox humana 8
Oboa 8
Fagot 16
Mikstura 2 IV
Terca 1 3/5
Nočni rog 2
Nasat 2 2/3
Harmonična flavta 4
Fugara 4
Vox coelestis 8
Salicional 8
Lesena flavta 8
Principal 8
Ljubki burdon 16
Zvonovi (g0 - g2)
Tremulant

I. Manual

Ukrivljeni rog 8
Cimbel 1/2 III
Larigot 1 1/3
Terca 1 3/5
Oktava 2
Kvinta 2 2/3
Cevna flavta 4
Principal 4
Kvintaden 8
Kopula 8
Tremulant

Cimbelna zvezda

Ljubljana - Zavod sv. StanislavaOrglarska delavnica MARIBOR, 2000
Reintonacija Orglarstvo MOČNIK, 2010

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Obseg klaviatur:
Manuali: C-a3
Pedal: C-f1


I. manual – hrbtni pozitiv
(65 mm VS)
II. manual – glavno piščalje
(70 mm VS)
III. manual – piščalje v žaluzijah
(75 mm VS)

Zveze (mehanske ali elektormagnetne):
I-P
II-P
III-P
III-II
I-II
III-I

crescendo z možnostjo programiranja
elektronski nastavljalnik (racunalniški spomin s sekvencerjem)
Historiat

Ivan MILAVEC, 1906; odstranjene 1945
pnevmatika na stožce

I. Manual
Principal 8
Bordun 8
Flauto amabile 8
Gamba 8
Oktava 4
Flauto traverso 4
Mikstura

II. Manual
Violinski principal 8
Dunajska flavta 8
Dolce 8
Vox coelestis 8
Salicet 4
Flavta 4

Pedal
Subbas 16
Violon 16
Harmonika-Bas 16
Cello 8

Pomožni registri in zbiralniki
stranski_register_tip
II-I
I-P
II-P
suboktava II-I
superoktava II-I
pp pianissimo
p piano
mf mezzoforte
f forte
ff fortissimo
tutti
flavte
godala

Prosta kombinacija
Viri

MIKLAVČIČ, Dalibor , 2002 : Nove orgle v Zavodu sv. Stanislava ; Cerkveni glasbenik, letnik 95 št. 1/2 str.21
SATTNER, Hugolin , 1906 : Nove orgle v zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 78
več avtorjev, 2000: Nove orgle v zavodu sv. Stanislava; brošura

Povezave
Kapela v Zavodu sv. Stanislava

Posnetki
Nove orgle v Zavodu sv. Stanislava, zvočni CD; Izvajalci: D.Miklavčič, L.Ghielmi, C.Bossert, P.N.Scriven, P Planyavsky; Ljubljana, 2000
Ljubljana, St. Stanislaus

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01