I. in II. Manual

Copula maior 8
Copula minor 4
Principal 4
Oktava 2
Mikstura 1 1/3 II

Pedal

Subbas 16

Ljubljana
Marijino oznanjenje
Orglarska delavnica MARIBOR, 1995

Mehanska igralna traktura


Historiat

Viri

BAŠA, Silvan , 2001 : Orgle pri frančiškanih na Tromostovju ; Cerkveni glasbenik, letnik 94 str. 63-68
ŠKULJ, Edo, 1999: Ob desetletnici Škofijske orglarske delavnice; Rimokatoliška škofija Maribor, Maribor, 1999Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2012-03-26