I. Manual

Principal 8
Voce Umana 8
Copula 8
Oktava 4
Lesena flavta 4
Kvinta 2 2/3
Superoktava 2
Kljunasta flavta 2
Terca 1 3/5
Larigot 1 1/3
Cimbel 2/3 IV-V
Dulcian 16
Ukrivljeni rog 8
Zvonovi

II. Manual

Principal 16 (Goršič)
Principal 8 (Goršič)
Cevna flavta 8 (Goršič)
Gamba 8
Oktava 4 (Goršič)
Konična flavta 4 (Goršič)
Kvinta 2 2/3 (Goršič)
Superoktava 2 (Goršič)
Kornet 8 V (Goršič)
Mikstura Major 2 (Goršič)
Mikstura Minor 1 1/3
Trobenta 16
Trobenta 8
Klairon 4

III. Manual

Ljubki burdon 16 (Goršič)
Violinski Principal 8
Burdon 8 (Goršič)
Salicional 8
Vox Coelestis 8
Oktava 4 (Goršič)
Harmonična flavta 4 (Goršič)
Viola 4
Nasat 2 2/3 (Goršič)
Flavtica 2 (Goršič)
Terca 1 3/5
Pikolo 1
Mikstura 2 IV-VI
Fagot 16
Harm. Trobenta 8
Oboa 8
Vox Humana 8

Pedal

Kontraburdon 32
Principalbas 16 (Goršič)
Violon 16
Subbas 16
Oktavbas 8 (Goršič)
Pokritbas 8
Čelo 8 (Goršič)
Koralbas 4
Nočni rog 2
Mikstura 2 2/3 IV
Kontra bombarda 32
Bombarda 16
Pozavna 8
Šalmaj 4

Ljubljana
Marijino oznanjenje
Orglarska delavnica MARIBOR, 1999

Mehanska igralna traktura


Historiat

Mauracher, 1902
I. Manual

Principal 16
Salicet 16
Principal 8
Bordun 8
Gemshorn 8
Gamba 8
Flavta 8
Octav 4
Flut Hramonique 4
Viola 4
Quinte 2 2/3
Flut a Pavillon 2
Cornett IV
Mixtur VI
Trompete 8

II. Manual

Lieblich Gedekt 16
Flötenprincipal 8
Rohrflöte 8
Harmonica 8
Salicional 8
Praestant 4
Flauto Traverso 4
Dolce 4
Flautino 2
Mixtur IV
Oboe 8

III. Manual

Geigenprincipal 8
Philomela 8
Dolce 8
Aeoline 8
Salicet 4
Fernflöte 4

Pedal

Untersatz 32
Principalbas 16
Subbas 16
Violon 16
Gambenbas 16
Octavbas 8
Borduna 8
Salicet 8
Cello 8
Fugara 4
Posaune 16
Posaune 8


Franc Goršič, 1870 (delno ohranjen)


I. Manual

Principal 16
Principal 8
Bordun 8
Flavto 8
Gamba 8
Gemshorn 8
Octav 4
Flut Harmonique 4
Quinte 2 2/3
Flut a Pavillon 2
Cornet IV
Mikstur IV

II. Manual

Lieblich Gedackt 16
Flötenprincipal 8
Rohrflöte 8
Harmonika 8
Salicional 8
Praestant 4
Flauto Traverso 4
Flautino 2
Mixtur IV

Pedal

Principalbass 16
Subbas 16
Violon 16
Cello 8


Isaac POSCH, 1721
Viri

BAŠA, Silvan , 2001 : Orgle pri frančiškanih na Tromostovju ; Cerkveni glasbenik, letnik 94 str. 63-68
več avtorjev, 1999: Nove orgle v cerkvi Marijinega oznanjenja v Ljubljani;
ŠKULJ, Edo, 1985: Orgle v frančiškanski cerkvi v Ljubljani : zgodovina in načrti;
ŠKULJ, Edo, 1994: Orgle v Ljubljani ; Mohorjeva družba, Celje, 1994
Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2012-03-26