I. Manual

Burdon 16
Principal 8
Flavta 8
Godalo 8
Oktava 4
Flavta 4
Nazarda + Kornet 2 2/3 III
Principal 2
Mikstura 1 1/3 IV
Trobenta 8

II. Manual

Pokrit 8
Kvintaden 8
Traverzna flavta 8
Principal 4
Flavta 4
Kvinta + Terca 2 2/3 II
Oktava 2
Cimbel 1/2 III
Jezičnik 8

Pedal

Principalbas 16
burdon 16 (iz I Burdon 16)
Oktavbas 8
godalo 8 (iz I Godalo 8)
flavta 8 (iz I Flavta 8)
Oktavbas 4
Pozavna 16
trobenta 8 (iz I Trobenta 8)


LesceOrglarska delavnica MARIBOR, 2010

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska trakturaZveze:
II-I
I-P
II-P
Historiat


Sestavljene orgle od 1990 do 2010 iz:
1844 Anton VALENTINČIČ, 1M - 5
1852 Anton VALENTINČIČ, 1M - 13 (prvotno v Zagorju ob Savi, zdaj v Britofu pri Kranju)

18__ Peter ROJC
Viri

več avtorjev, 1987: Marijina cerkev v Lescah : [ob dvestoletnici župnije]; več avtorjev, 2010: Nove orgle v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Lescah; župnija Lesce, 2010
ŠKULJ, Edo , 1986 : Obnovljene orgle v Lescah ; Cerkveni glasbenik, letnik 79 str. 89-91

Povezave
fotografije

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2012-03-26