I Manual

Burdon 16
Principal 8
Flavta 8
Octava 4
Quinta 2 2/3
Superoctava 2
Terca 1 3/5
Mixtura II


II Manual

Burdon 8
Salicional 8
Harm. flavta 4
Gemshorn 2
Oboa 8

Pedal

* Subbas 16 (trans. iz I.)
* Principal 8 (trans. iz I.)
* Flavta 8 (trans. iz I.)
* Octava 4 (trans. iz I.)
** Salicional 8' (trans. iz II.)

Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik
Orglarska delavnica Maribor, 2008

Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Manual: C - g3
Pedal: C - f1

Povezave:

II - I I - P II - P
Uglasitev:

a = 442 Hz
Temperirana

Žaluzije
Historiat


ViriPovezave

Fotografije v Picasa albumu Orglarske delavnice Maribor
Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik
Foto: Orglarska delavnica Maribor, z dovoljenjem Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01