Manual

Principal 8
Bordon 8
Gamba 8
Koncert viola 8
Dulciana 8
Prečna flavta 4
Mixtura 2 2/3


Pedal

Subbaß 16

GOČE
Župnijska cerkev
Johann Michael STEIHOFER, 1736 (izvorno)

Pnevmatska igralna traktura
Pnevmatska registrska traktura

Manual: C - g3
Pedal: C - d1

Zbirniki:

tutti
forte
piano
godala

Crescendo pedal

Uglasitev:

a = 440 Hz

Historiat

1736 postavi orgle Johann Michael STEIHOFER (1M+P-8) ali SAIZ (ZAJC)
1930 orgle predela ali v celoti naredi nove Giorgio BENZ 1M+P-8
1998 orgle generalno obnovi Anton ŠKRABL (opus 78)

Viri

ŠKULJ, Edo, 2005: Leksikon cerkvenih glasbenikov; Družina d.o.o, Ljubljana, 2005
ŠKRABL, Anton, 2000: Zvoki in harmonija, ob desetletnici orglarske delavnice Antona Škrabla; Samozaložba A. Škrabl, Brestovec, 2000
Zasebno poročanje T.G.

Povezave

Orglarstvo Škrabl
Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01