I Manual

Kvintaten 16
Principal 8
Gamba 8
Cevna flavta 8
Flauto amabile 8
Dolce 8
Oktava 4
Salicet 4
Flavta 4
Mixtura 2 2/3 V


II Manual

Viol. princ. 8
Burdonček 8
Salicional 8
Vox Coelestis 8
Kvintaten 8
Prestant 4
Fl. Traverso 4


Pedal

Subbas 16
Piano bas 16
Burdonbas 8
Cello 8

DOVJE
Sveti Mihael - župnijska cerkev
Ivan MILAVEC, 1915
(postavil Ivan NARAKS)
Omara: Ivan VURNIK

Sapnica na stožce
Pnevmatska igralna traktura
Pnevmatska registrska traktura

Manual: C - g3 (56t)*
Pedal: C - f1 (30t)*

Povezave:
II-I Sub. okt. zveza
II-I Manualna zveza
II-I Sup. okt. zveza
I Sup. okt. zveza
II Sup. okt zveza
I pedalna zveza
II Pedalna zveza
I Ped. sup. okt. zveza


Zbiralniki:

Piano
Mezzo Forte
Forte
Tutti

Pomagala:*
Crescendo pedal
Pedal avtomat
Pedal melodija

Uglasitev: Enakosorazmerna

a = 440 Hz

Historiat

Zaradi Milavčeve smrti je inštrument na kor cerkve na Dovjem postavil Ivan Naraks.
Viri

NOVAK, Peter, 2000: Orgle v dekaniji Radovljica : diplomska naloga;
SATTNER, Hugolin , 1916 : Nove orgle Zadnje Milavčeve orglje na Dovjem ; Cerkveni glasbenik, letnik 39 str. 96
ŠKULJ, Edo, 2004: Milavčeva orglarska delavnica ; Družina d.o.o, Ljubljana, 2007
ŠKULJ, Edo, 2009: Naraksova orglarska delavnica ; Župnija Škocjan pri Turjaku, 2009
Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-09-01