I Manual

Flauto 8
Copula Maior 8
Copula Minor 4
Principal 4
Quint 2 2/3
Octav 2
Mixtur III 2Pedal

Subbas 16 (dodan)

BREZJE - ČERMOŽIŠE
Marija Tolažnica - podružna cerkev župnije Žetale
Janez Frančišek JANEČEK, 1763

Sapnice na poteg
Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Manual: CDEFGA - c3 (45t)
Pedal: C - a (18t)

Povezave:


Zbiralniki:

Uglasitev: Kirnberger III

a = 440 Hz

Historiat

Original je bil brez pedala.
Konec 19. stoletja je neznan orglar dodal pedal s tremi registri (Subbas 16, Principalbas 8 in Octavbas 4). Prvotno trivrstno Miksturo je zamenjal z dvovrstno 1 1/3.
Sedanj dodana pedalna sapnica in traktura sta v celoti ločeni od originalnega inštrumenta.
Ohranjena je možnost ročnega pogona mehovja s pomočjo usnjenih jermenov.
Viri

MOČNIK, Tomaž , 1996 : Obnovljene orgle v cerkvi Marije Tolažnice ; Cerkveni glasbenik, letnik 89 str. 15
MOČNIK, Tomaž , 1999 : Obnovljene orgle nad Žetalami ; v ŠKULJ, Edo, 1999: Ob desetletnici Škofijske orglarske delavnice; Rimokatoliška škofija Maribor, Maribor, 1999


Povezave

Fotografije Orglarske delavnice Maribor
Posnetek
Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01