I Manual

M. Principal. (8)
M. Vox Humana. (8)
M. Copl. (8)
M. Viola di Gamba. (8)
M.Flavta. (4)
M. Octav Major. (4)
M. Quinta Major (3)
M. Super Octava. (2)
M. Mixtura III.


II Manual

P.Copl. (8)
P. Flavta Minor. (4)
P. Octava. (4)
P. Mixtura II.


Pedal

Sub Bass. (16)
Octav Bass. (8)
Quint Bass. (6)

BRUSNICE
Župnijska cerkev
Joannes Georgius Eisl, 1764

Sapnice na poteg
Mehanska igralna traktura
Mehanska registrska traktura

Manual: CDEFGAB - f3
Pedal: CDEFGAB - e1

Povezave:
II - I

Uglasitev:

a = 440 Hz

Historiat

1764 postavljene za cerkev sv. Lenarta v Novem Mestu.
1891 (okrog) premeščene v Brusnice. Omara je bila precej predelana zaradi pomanjkanja prostora na koru (domnevno F.Goršič).
Orgle je predelal Mandlin
1994 jih je rekonstruirala in restavrirala Škofijska orglarska delavnica iz Hoč pri Mariboru (danes Orglarska delavnica Maribor). Postavljene so na novem podaljšku kora.

Viri

Več avtorjev, 1994: Eislove orgle v Brusnicah
MOČNIK, Tomaž , 1995 : Obnovljene Eislove orgle v Brusnicah ; Cerkveni glasbenik, letnik 88 str. 39-40


Povezave

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01