I. MANUAL

Burdon 16
Principal 8
Burdon 8
Harm, flavta 8
Gamba 8
Rog 8
Dolce 8
Oktava 4
Cevna flavta 4
Superoktava 2
Mixtura IV-V 2 2/3
Tromba 8

II. MANUAL

Flavtni principal 8
Dvojna flavta 8
Flauto amabile 8
Viola d
amore 8
Kvintaten 8
Salicional 8
Prestant 4
Fl. travers 4
Salicet 4
Kvinta 2 2/3
Piccolo 2
Terca 1 3/5
Cornettino 8
Angelski rog 8

III. MANUAL

Violinski principal 8
Filomela 8
Aeoline 8
Vox celestis 8
Flauto dolce 4
Dubleta 2 2/3

PEDAL:

Principal bas 16
Subbas 16
Violon bas 16
Burdon 16
Salicet bas 16
Oktavni bas 8
Bordonal 8
Pozavna 16


Brestanica
Josip BRANDL, 1927

Pnevmatska igralna traktura
Pnevmatska registrska traktura

Manual: C - g3
Pedal: C - f1

Ostale tehnične značilnosti v pripravi.
Historiat

Generalno obnovljene 2002 (Orglarstvo Kolar)
Viri

BIZJAK, Milko. & ŠKULJ Edo, 1985: Orgle na Slovenskem ; Državna založba Slovenije, Ljubljana 1985
več avtorjev, 2002: Blagoslovitev obnovljenih orgel v Brestanici;
GABRIČ, Tanja, 2003: Cerkvena orgelska glasba in orgle v župniji Brestanica : diplomska naloga;


Povezave
Orglarstvo Kolar
Župnija Brestanica

Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01