I. Manual

Principal 8
Kopula 8
Fugara 8
Oktava 4
Flavta 4
Tercian 1 3/5
Mixtura

II. Manual

Flavta 8
Gemshorn 8
Celeste 8
Salicet 4
Kvinta 2 2/3
Pikolo 2

Pedal

Kontrabas 16
Subbas 16
Oktava 8
Burdonal 8

Brdo pri Lukovici
župnijska cerkev
Anton JENKO, 1978

Pnevmatska igralna traktura
Pnevmatska registrska traktura

Manual: C - g3
Pedal: C - f1

Povezave:
I - P
II - P
II - I
I Sup.okt.zveza


Zbiralniki:

Piano
Mezzo-Forte
Forte
Tutti

Prosta kombinacija
Crescendo pedal
Uglasitev: Enakosorazmerna

a = 440 Hz

Historiat


DEV Franc Ksaver, 1864 1M+P - 14

Johann Gottfried Kunath, 1818
(do 2004 v Spodnjih Praprečah, zdaj v skladišču)
Principal 8
Gamba 8
Copula 8
Copula 4
Octav 4
Superoctav 2
Quint
Mixtur 1 + 2 2/3 II
Subbass 16
Octavbass 8
Superoctavbass 4

Viri

BIZJAK, Milko. & ŠKULJ Edo, 1985: Orgle na Slovenskem ; Državna založba Slovenije, Ljubljana 1985
PREMRL, Stanko , 1918 : Nekoliko statistike o orglah v ljubljanski škofiji ; Cerkveni glasbenik
ŠKULJ, Edo, 2001: Jenkova orglarska delavnica ; Družina d.o.o., Ljubljana, 2001


Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01