I. Manual

Bordun 16
Principal 8
Bordun 8
Salicional 8
Flauto Amabile 8
Ojstra flavta 4
Oktava 4
Mixtura 2 2/3 IV

II. Manual

Flavtni principal 8
Bordunček 8
Viola d'Amore 8
Vox Coelestis 8
Praestant 4
Flauto Dolce 4
Kvinta 2 2/3
Flavtica 2
Terca 1 3/5

Pedal

Subbas 16
Pianobas 16
Oktavni bas 8

Bled - otokAnton DERNIČ, 1912

Pnevmatska igralna traktura
Pnevmatska registrska traktura

Obseg manuala: C-g3
Obseg pedala: C-f1
Historiat


Paul Rottenburger, 1639
ohranjena omara
ohranjen register Burdon
ohranjen nekaj piščali Principal
Viri

BIZJAK, Milko. & ŠKULJ Edo, 1985: Orgle na Slovenskem ; Državna založba Slovenije, Ljubljana 1985
DOBRAVEC, Jurij , 2005 : Orgle na Bledu včeraj, danes, jutri ; Cerkveni glasbenik, letnik 98 št.6 str. 12-14
SATTNER, Hugolin , 1912 : Nove orgle na Blejskem otoku ; Cerkveni glasbenik, letnik 35 str. 94


Povezave:


Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01