I Manual

Principal 8
Gamba 8
Burdon 8
Salicional 8
Flavta 8
Oktava 4
Sup. Oktava 2
Mixtura II 2 2/3


II Manual

Viol. principal 8
Traverzna flavta 4
Aeolina 8
Vox coelestis 8
Fugara 4

Pedal

Ped. Violon 16
Ped. subbas 16
Piano- bas 16
Ped. Celo 8
Burdonal 8

BEGUNJE NA GORENJSKEM
Sveti Urh - župnijska cerkev
Ivan MILAVEC, 1906

Sapnice na stožce
Pnevmatska igralna traktura
Pnevmatska registrska traktura

Manual: C - g3 (56t)
Pedal: C - d1 (27t)

Povezave:
Pedalna zveza - II
Super ped. zveza I
II-I Subokt. zveza
II-I Manualna zveza
I-II Subokt. zveza (?)
II-Superoktavna zveza


Zbiralniki:

Piano
Mezzo Forte
Forte
Tutti

Pritisk: 80mm VS

Uglasitev: Enakosorazmerna

a = 440 Hz

Historiat

Orgle so bile generalno obnovljene 2006. Dela na inštrumentu je izvedel Marjan Bukovšek.
Viri

SATTNER, Hugolin , 1906 : Nove orgle v Begunjah na Gorenjskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 85
NOVAK, Peter, 2000: Orgle v dekaniji Radovljica : diplomska naloga;
ŠKULJ, Edo, 2004: Milavčeva orglarska delavnica ; Družina d.o.o, Ljubljana, 2007
AMBROŽIČ, Matjaž, 2006: Milavčeve orgle v Begunjah; Mogočno naj zvenijo orgle - brošura og blagoslovitvi 6.1.2007; Župnijski urad Begunje, 2006.
Copyright: Ars Organi Sloveniae, Društvo Jarina Bohinj
Vnos podatkov: 2011-10-01