ARS ORGANI SLOVENIAE

pregledni seznam


Za delovanje mora biti vključen Javascript.

Seznam lahko filtrirate po stolpcih, razporejate in računate preprosto statistiko. Uporabite "Define groupings and calculations"


Legenda / Legend

kraj/loc: ime kraja / name of village or town

obj_k/buil_s: kratka oznaka zgradbe / abbr. for building:
žc: rimokatoliška župnijska cerkev / rome catholic parish church
pc: rimokatoliška podružna cerkev / rimokatoliška affiliate church
evang.: evangeličanska cerkev / evagelican church
OrgŠ: Cerkvena orglarska šola / Church music organ school
GŠ: državna ali občinska glasbena šola / state or municipality musical musical school
zas: zasebne orgle / privat organ

reg število registrov / number of stops

leto/year: leto postavitve / build-up year

l_ods/y_rem: leto odstranitve / year of remove (poskusno-experimental):
s: orgle stojijo / existing organ
vs: orgle verjetno stojijo / organ probably exists
x: orgle odstranjene ali uničene / organ removed or destroyed
d: deli ohranjeni / parts preserved
nn: ni znano / not known

Viri/Sources:
ONS: Orgle na Slovenskem (Milko Bizjak, Edo Škulj), Državna založba Slovenije, Ljubljana 1985
SKR: www.skrabl.com (Orglarska delavnica Antona Škrabla)
OVL: Orgle v Ljubljani (Edo Škulj), Mohorjeva družba, Ljubljana, 1994
JOD: Jenkova orglarska delavnica (Edo Škulj), Družina, Ljubljana, 2001
GOD: Goršičeva orglarska delavnica (Edo Škulj), Družina, Ljubljana, 2004
MYD: Mayerjeva orglarska delavnica (Edo Škulj), Škocjan pri Turjaku, 2009
NOD: Naraksova orglarska delavnica (Edo Škulj), Škocjan pri Turjaku, 2009
ZOD: Zupanova orglarska delavnica (Edo Škulj), Škocjan pri Turjaku, 2009
ŠOD: orgle.slomsek.net (Orglarska delavnica Maribor)
ODR: Orgle v dekaniji Radovljica (Peter Novak), Maribor, 2000
Obs ali Zgo: vnosi podatkov na arsors.jarina.org
LCG: Leksikon cerkvenih glasbenikov (Edo Škulj), Družina, 2005


Za napake se opravičujemo. K izboljšavi prispevate tako, da vnesete prave podatke v vnosni obrazec ali pišete na arsors@jarina.org