ARS ORGANI SLOVENIAEPripravil Jurij Dobravec, septembra 2009

Osnova in ideja

Orgle so inštument, ki po svoji unikatnosti in zaradi svoje unikatnosti, tako pojavnosti kot vsakega inštrumenta posebej, označuje in hkrati povezuje evropsko kulturo. Predstavljajo del kulturne dediščine, ki ni ostalina preteklosti, kot mnogi drugi tipi dediščin, ki jih danes le še gledamo po muzejih, ampak je živa, uporabna in uporabljana. Gradi na preteklih dognanjih, kljub stranpotem pa se vrača in izboljšuje tehnične, akustične, melodične in izraznostne pristope. Zanimivo se zdi, da kljub nekakšni navidezni arhaičnosti in navidezni nepotrebnosti (koliko se nas pa ukvarja z orglami in koliko drugih izven tega kroga sploh ve za nas?), ostaja to kultura, ki je preživela tisočletja in še živi. Območje današnje Slovenije in okoliških pokrajih spada v presečišče vsaj dveh orgleskih stilnih vplivov. Vsekakor pa je integralni del evropske kulturne dediščine, ki nas njej tudi in predvsem zavezuje.
Človek je celovito bitje. Človekovo dojemanje sveta pa je zadnjih nekaj stoletij razdeljeno na čustveno-čutni del in razumski del. Svet lahko čutimo in občudujemo ali pa ga merimo in spoznavamo. Podatkovne zbirke so podlaga za spoznavanje sveta. Kakovost podatkovne zbirke


Namen

- zbrati dosedanje znanje posameznikov na enem mestu
- omogočiti raziskave in analize stanja na dejanskih objektivnih podatkih
- pripraviti osnovo za prioritete restavratorskih posegov, vključno za potrebe projektov in kandidatur za javna ali zasebna sredstva RS in EU
- pripraviti osnovo za načrtovanje razvoja slovenske orgelske krajine
- spodbuditi obnove, restavracije
- izpolniti zavezo do drugih narodov evropske orgelske kulture, ki take zbirke že imajo
- dvigniti zavest o pomenu orgel v kontekstu evropske kulturne dediščine
- vključiti slovenske orglavce in organiste in jih s tem aktivno ozaveščati o pomenu orgel
- pripraviti gradivo, ki bo koristilo medsebojnemu povezovanju znotraj


Predvidena vsebina

V zbirki orgel pričakujemo naslednjo vsebino:
- podatke o obstoječih orglah na Slovenskem, morda tudi orgle slovenskih izdelovalcev v tujini
- podatke o nekdanjih orglah ali opuščenih/spremenjenih dispozicijah
- podatke o zapisih o orglah
- podatke o (še ne) uresničenih načrtih


Predlog organizacije zbiranja podatkov

Podatkovna zbirka je odprtega tipa, torej lahko vnaša vsak, kdor želi. Odprtost pomeni predvsem to, da je vnašanje lahko zelo hitro, saj vsak vnese nekaj malega, skupni rezultat pa je velik.
K vnašanju vabimo vse, ki so kakorkoli povezani z orglami. Verjetno najprej člane in simpatizerje Slovenskega orgelskega društva, potem vse organiste, ki so elektronsko pismeni, pa župnike preko škofijskih biltenov ipd. Koristno bo pripraviti predstavitev in jo posredovati vsem ciljnim skupinam. Verjamem, da obstaja že veliko podatkov, tudi zbranih in na nek način urejenih, npr. dispozicije v urejevalnikih besedil, drugi podatki, ki so podlaga za brošure, orglarji imajo svoje zapise in arhive... Tu bi vnašalci lahko hitro kopirali. Morda se bo našel tudi kdo, ki bo iz obstoječe literature pripis(ov)al podatke. Rezultat bo javno dostopen javnosti.


Zaključek

Orgle so čudovit inštrument, na slovenskem jih imamo mnogo in veliko tudi vemo o njih. Nekateri posamezniki so že ogromno naredili pri zbiranju in urejanju podatkov o orglah. Verjamem, da ta zbirka prinaša nov pristop, morda bolj splošno sistematičen in pregleden, in predvsem enostavneje uporaben za vse. Verjamem, da lahko s skupnimi močmi dosežemo cilj, ki bo predstavljal pomemben in potreben mejnih v zgodovini naše orgelske kulture.