ARS ORGANI SLOVENIAE


Literatura o orglah in organistiki na Slovenskem (stanje vnosov do julija 2011)

Samostojne publikacije in monografije

BERGANT, Hubert, 1996: Ob orglah; Branko, Nova Gorica, 1996
BIZJAK, Milko, ŠKULJ, Edo, 1985: Pipe organs in Slovenia;
BIZJAK, Milko. & ŠKULJ Edo, 1985: Orgle na Slovenskem ; Državna založba Slovenije, Ljubljana 1985
CARUANA, Iris, 1973: L' arte degli organi nel Friuli-Venezia Giulia : l'arcidiocesi di Gorizia;
CVETKO, Dragotin: Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem (I, II, III); DZS, Ljubljana, 1958, 1959, 1960 DREVENŠEK, Marko, DAJČMAN, Gašper, 1997: V orglarski delavnici;
ĐERKOVIĆ, Magda, 2005: Brandlova orgelska delavnica : diplomsko delo;
EMERŠIČ, Cecilija, 2007: Orgle v dekanijah Ptuj in Zavrč : diplomsko delo;
EMERŠIČ, Cecilija, 2008: Tebi velja moja hvalnica : orgle in cerkveni glasbeniki v dekanijah Ptuj in Zavrč;
EMERŠIČ, Cecilija, 2009: Orgle in cerkveno-glasbeno dogajanje na Ptujski Gori : od leta 1696 do vélikega jubileja;
FENDRE, Petra, 2004: Orgle v dekanijah Celje in Žalec : diplomsko delo;
FORTEK, Lučka, 2009: Organisti in orgle v mariborski stolni cerkvi : od škofa Antona Martina Slomška do danes;
GABRIČ, Tanja, 2003: Cerkvena orgelska glasba in orgle v župniji Brestanica : diplomska naloga;
GRUM, Peter, 2003: Orglarski tečaj v Ljubljani : diplomska naloga;
GUNGL, Ernest, 2007: Krmilnik registrskih kombinacij in tonskih tipk za orgle : magistrsko delo;
HÖFLER, Janez, 1978: Glasbena umetnost pozne renesanse in baroka na Slovenskem ; Partizanska knjiga, Ljubljana 1978
JEZERNIK, Anja, 2009: Orgle v dekanijah Braslovče in Šaleška dolina : diplomsko delo;
KIRBIŠ, Aleksandra, 2007: Orgle v dekaniji Dravsko polje : diplomsko delo;
KOŠIR, Brane, DOLINŠEK, Igor, 2003: Nove orgle v cerkvi Marije Božje Matere : župnija Presvetega Odrešenika, Ljubljana Koseze;
KOTER, Darja, 2003: Izdelovalci glasbil na Slovenskem 1606-1918;
KOTER, Darja, 2004: Glasbilarstvo na Slovenskem; Obzorja, Maribor, 2001, 2004.
KRAJNC, Slavko, 2003: Orgle Jožefa Brandla - opus 28 v proštijski cerkvi sv. Jurija na Ptuju;
KRAMBERGER, Franc, LIPOVŠEK, Stanko, 2009: Mariborska stolnica ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor;
LENARČIČ, Andrej, 1998: Orgle : skladnost vrhunske tehnike in umetniškega navdiha;
LESKOVAR, Karmen, 2000: Restavrirane orgle na Slovenskem iz orglarske delavnice Škrabl : diplomsko delo;
LIPUŠ, Špela, 2004: Orgle v dekaniji Gornji Grad : diplomska naloga;
LOVATO, Antonio, 1986: Gli organi della cattedrale di Padova nei secoli XVI-XX;
LUNELLI, Renato, 1973: Studi e documenti di storia organaria Veneta;
MAJCEN, Jana, 2007: Orgle v dekanijah Nova Cerkev in Slovenske Konjice : diplomsko delo;
MALAVAŠIČ, Primož, 2000: Orgle v dekaniji Vrhnika : diplomska naloga;
MANTUANI, Josip, 1928: Frančišek Ksaver Križman, izdelovalec orgelj : (skica njegovega življenja ob 200 letnici njegovega rojstva);
MOČNIK, Tomaž, PETRIČ, Franci, 2001: Blagoslovitev novih orgel 29. julija 2001 : župnijska cerkev sv. Andreja v Beli Cerkvi;
MOČNIK, Tomaž, ROŠKAR, Boštjan, ODAR, Marko, DOBRAVEC, Jurij, 2002: Orgle v cerkvi Svetega Martina : 1830-2002;
NOVAK, Peter, 2000: Orgle v dekaniji Radovljica : diplomska naloga;
PEROVIČ, Vesna, 2003: Opis skladateljev in njihovih del iz diplomskega recitala : diplomsko delo;
PISAR, Valerija, 1999: Orgle na slovenskem Koroškem : diplomsko delo;
PODPEČAN, Marija Snežka, 1992: Slovenski organist;
PODPEČAN, Marija Snežka, 1993: Orgle Franca Naraksa v cerkvi sv. Lenarta v Šentilju pod Turjakom [Raziskovalna naloga];
POTOČNIK, Irena, 1999: Restavriranje orgelske omare v župnijski cerkvi sv. Miklavža v Žalcu : diplomska naloga;
RADOLE, Giuseppe, 1969: L'arte organaria in Istria; Casa editrice Patron, Bologna, 1969
RADOLE, Giuseppe, 2002: La diocesi di Trieste; Pizzicato, editioni musicali, Udine, 2002
ROLA, Marijan, 1989: Orgle v mariborski dekaniji;
ROTAR, Branka, 1989: Orglarska šola v Ljubljani v letih 1877-1944 : diplomska naloga;
ROŽANC, Suzana, 2003: Orgle v dekaniji Šmarje pri Jelšah : diplomska naloga;
RUPNIK, Aleš, 1992: Cerkvena zakonodaja o orglah;
SELAN, Matija, MOČNIK, Tomaž, MAČEKk, Melita,, 2000: Nove orgle v cerkvi Sv. Petra v Naklem;
SEMLER, Mateja, 2007: Orgle v Prekmurju : diplomsko delo;
SUHAN, Alojz, KOŠIr, Brane, ZERBO, Angelo,, 2001: Nove orgle v cerkvi Sv. Kozma in Damijana v Koštaboni;
SVETE, Andrej, ŠKRABL, Anton, KOTNIK, Matej,, 2006: Nove orgle v podružni cerkvi sv. Vida v Šentvidu;
ŠERBELJ, Ferdinand, 2006: Blagoslov novih orgel v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata;
ŠKRABL, Anton, 2000: Zvoki in harmonija, ob desetletnici orglarske delavnice Antona Škrabla; Samozaložba A. Škrabl, Brestovec, 2000
ŠKULJ, Edo, 1985: Ljubljanske orgle;
ŠKULJ, Edo, 1985: Orgle v frančiškanski cerkvi v Ljubljani : zgodovina in načrti;
ŠKULJ, Edo, 1985: Orgle v ljubljanski stolnici : zgodovina in načrti;
ŠKULJ, Edo, 1987: Orgle v ljubljanski nadškofiji;
ŠKULJ, Edo, 1989: Orgle v ljubljanski stolnici;
ŠKULJ, Edo, 1990: Hubertus von Kerssenbrock;
ŠKULJ, Edo, 1992: Orglarstvo;
ŠKULJ, Edo, 1994: Orgle v Ljubljani ; Mohorjeva družba, Celje, 1994
ŠKULJ, Edo, 1997: Orgle v frančiškanski cerkvi sv. Lenarta;
ŠKULJ, Edo, 1997: Orgle v kapiteljski cerkvi sv. Nikolaja;
ŠKULJ, Edo, 1999: Ob desetletnici Škofijske orglarske delavnice; Rimokatoliška škofija Maribor, Maribor, 1999
ŠKULJ, Edo, 2001: Jenkova orglarska delavnica ; Družina d.o.o., Ljubljana, 2001
ŠKULJ, Edo, 2003: Odloki o cerkveni glasbi; Družina d.o.o., Ljubljana, 2003
ŠKULJ, Edo, 2004: Goršičeva orglarska delavnica;
ŠKULJ, Edo, 2004: Milavčeva orglarska delavnica ; Družina d.o.o, Ljubljana, 2007
ŠKULJ, Edo, 2005: Leksikon cerkvenih glasbenikov; Družina d.o.o, Ljubljana, 2005
ŠKULJ, Edo, 2005: Orgle in organisti v sedanji ljubljanski stolnici;
ŠKULJ, Edo, 2009: Mayerjeva orglarska delavnica (Dodatek 1: Mauracherjeva orglarska delavnica; Dodatek 2: Riegerjeva orglarska delavnica) ; Župnija Škocjan pri Turjaku, 2009
ŠKULJ, Edo, 2009: Naraksova orglarska delavnica ; Župnija Škocjan pri Turjaku, 2009
ŠKULJ, Edo, 2009: Zupanova orglarska delavnica ; Župnija Škocjan pri Turjaku, 2009
ŠKULJ, Edo, 2010: Križmanova orglarska delavnica : ob 250-letnici njegovih prvih orgel (v Ribnici);
ŠKULJ, Edo, 2010: Križmanova orglarska delavnica; Družina d.o.o, Ljubljana, 2010
ŠKULJ, Edo, 2010: Škrablova orglarska delavnica;
ŠVIGELJ, Ana, 2004: Orgle v dekaniji Cerknica : diplomsko delo;
THIEME, Renata, 2010: Nov model trženja orgel : magistrska naloga;
več avtorjev, 1911: Orgle v cerkvah Lavantinske škofije
več avtorjev, 1968: Prenosljive orgle "Positivus";
več avtorjev, 1987: Marijina cerkev v Lescah : [ob dvestoletnici župnije];
več avtorjev, 1992: Blagoslovitev orgel : cerkev Sv. Nikolaja Murska Sobota, Murska Sobota 8. novembra 1992;
več avtorjev, 1994: Eislove orgle v Brusnicah;
več avtorjev, 1994: Janečkove orgle v stolnici;
več avtorjev, 1994: Nove orgle v cerkvi Svete Družine Ljubljana-Moste;
več avtorjev, 1994: Orgle na Igu;
več avtorjev, 1994: Orgle pri Svetem Duhu;
več avtorjev, 1995: Orgelweihe Blagoslovitev orgel : Pfarrkirche St. Ulrich in Latschach o.d. Faaker See am Samstag, 23. September 1995 : farna cerkev sv. Urha v Ločah ob Baškem jezeru, sobota ; [Festschrift - Slavnostni zbornik];
več avtorjev, 1997: Izdelava in restavriranje orgel - harmonijev in ostalih inštrumentov : Škrabl;
več avtorjev, 1997: Orgle v Šmartinu - Kranj;
več avtorjev, 1999: Nove orgle v cerkvi Marijinega oznanjenja v Ljubljani;
več avtorjev, 1999: Ob desetletnici Škofijske orglarske delavnice;
več avtorjev, 2000: Nove orgle v zavodu sv. Stanislava;
več avtorjev, 2000: Orgle v Vrhpolju;
več avtorjev, 2001: Prve orgle v novi Marijini cerkvi v Trbovljah : spomin na postavitev in blagoslovitev;
več avtorjev, 2002: Blagoslovitev obnovljenih orgel v Brestanici;
več avtorjev, 2003: Nove orgle v cerkvi Sv. Trojice v Slovenskih goricah;
več avtorjev, 2004: Nove orgle v župnijski cerkvi Gospodovega vnebohoda v Bogojini : 19. september 2004;
več avtorjev, 2005: Pozdravljene, ve orgle nove : blagoslov novih orgel v župnijski cerkvi sv. Marije Magdalene v Sodražici, nedelja, 30. oktober 2005;
več avtorjev, 2006: Nove orgle v župniji Kobilje;
več avtorjev, 2008: Nove orgle v novomeški stolnici;
več avtorjev, 2008: Obnova orgel in notranjosti župnijske cerkve sv. Lovrenca na Raki : avgust 2007/februar 2008;
več avtorjev, 2008: Orgle v cerkvi sv. Frančiška Asiškega v Šiški;
več avtorjev, 2009: Festschrift zur Weihe der neuen Orgel in St. Jakob im Rosental = Slavnostni zbornik ob blagoslovitvi novih orgel v Šentjakobu v Rožu;
več avtorjev, 2009: Orgle in 12 registrov : zgodba o povezovanju ljudi v skupno kompozicijo;
več avtorjev, 2010: Nove orgle v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Lescah;
VOLBERT, Emil, 1912: Glasnik božje slave v svetišču Gospodovem : govor o priliki blagoslovljenja novih orgel v ljubljanski stolnici dne 14. februarja 1912;
ZAPUŠEK, Ema, 1996: Izvajalska praksa stare orgelske glasbe : magistrska naloga;
ZAPUŠEK, Ema, BERGANT, Hubert, OSREDKAR, Janez, in soavtorji, 1992: Orgle : predmetnik za orgle v glasbeni šoli
ZEMLJIČ, Mirko, 2000: Nove orgle za novo tisočletje : zbornik ob blagoslovitvi novih orgel v cerkvi Sv. Jurija v Šentjurju;


Članki v revijah

AMBROŽIČ, Matjaž , 1999 : Mandlinove orgle pri Fari ; Cerkveni glasbenik, letnik 92 str. 69-70 ( Fara )
AMBROŽIČ, Matjaž, 2006: Milavčeve orgle v Begunjah; Mogočno naj zvenijo orgle - brošura og blagoslovitvi 6.1.2007; Župnijski urad Begunje, 2006 ( Begunje na Gorenjskem ). AMBROŽIČ, Matjaž , 1999 : Hörbigerjeve orgle v Stari Cerkvi ; Cerkveni glasbenik, letnik 92 str. 71-72 ( Stara Cerkev )
ANON. , 1892 : Knezoškofijski ukaz glede stave in popravljanja cerkvenih orgel ; Cerkveni glasbenik, letnik 15 str. 81
ANON. , 1894 : Pazite na orgle! ; Cerkveni glasbenik, letnik 17 str. 16
ANON. , 1896 : Orgle pri slovesni črni maši ; Cerkveni glasbenik, letnik 19 str.
ANON. , 1898 : Praktični namigljaji orglavcem o liturgični slovesni maši ; Cerkveni glasbenik, letnik 21 str. 17
ANON. , 1915 : Ali se med obhajanjem ne sme orglati? ; Cerkveni glasbenik, letnik 38 str. 95
ANON. , 1936 : Nove orgle v Djakovu ; Cerkveni glasbenik, letnik 59 str. 164 ( Djakovo )
ANON. , 1937 : Zapisnik kolavdacije Brandlovih orgel v dubrovniški stolnici ; Cerkveni glasbenik, letnik 60 str. 129 ( Dubrovnik )
ANON. , 1939 : Nove orgle v božjepotni Marijini cerkvi na Sveti gori pri Gorici ; Cerkveni glasbenik, letnik 62 str. 85 ( Sveta gora )
ARKO, Mihael , 1902 : Namen in pomen orgel ; Cerkveni glasbenik, letnik 25 str. 52
ARKO, Mihael , 1907 : Nove orgle v Zgornjem Logatcu ; Cerkveni glasbenik, letnik 30 str. 86 ( Logatec )
ARKO, Mihael , 1907 : Nove orgle v Stari Oselici ; Cerkveni glasbenik, letnik 30 str. 95 ( Stara Oselica )
BAŠA, Silvan , 2001 : Orgle pri frančiškanih na Tromostovju ; Cerkveni glasbenik, letnik 94 str. 63-68 ( Ljubljana – marijino oznanjenje )
BAŠA, Silvan s soavtorji , 2002 : Nove orgle v kapeli Teološke fakultete v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 95 št. 9/12 str. ( Ljubljana )
BAUER, Renata , 2010 : Študij orgel na Oddelku za inštrumente s tipkami na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 103 št.3 str.12
BERVAR, Karol , 1898 : Kako se ima z orglami poveličevati čast Božja ; Cerkveni glasbenik, letnik 21 str. 49
BERVAR, Karol , 1901 : Nasvet za nabavo novih orgel ; Cerkveni glasbenik, letnik 24 str. 30
BRAČKO, Ludvik , 1987 : Nove orgle v Brežicah ; Cerkveni glasbenik, letnik 80 str. 119 ( Brežice )
BRAČKO, Ludvik , 1993 : Sodobno načrtovanje orgel ; Cerkveni glasbenik, letnik 86 str. 43-44
BRAČKO, Ludvik , 1995 : Križmanova avstrijska leta ; Cerkveni glasbenik, letnik 88 str. 60-62
BRAČKO, Ludvik , 1995 : Križmanove orgle v Tunjicah ; Cerkveni glasbenik, letnik 88 str. 72 ( Tunjice )
ČERNE, Boštjan , 1998 : Obnovljene orgle v Petrovčah ; Cerkveni glasbenik, letnik 91 str. 26 ( Petrovče )
DOBRAVEC, Jurij , 2001 : Orgle v cerkvi sv. Martina v Bohinju ; Cerkveni glasbenik, letnik 94 str. 57-62 ( Srednja vas v Bohinju )
DOBRAVEC, Jurij , 2006 : Po Kunathovih sledovih 1 ; Cerkveni glasbenik, letnik 99 št. 1 str. 6
DOBRAVEC, Jurij , 2006 : Po Kunathovih sledovih 2 ; Cerkveni glasbenik, letnik 99 št. 2 str. 11
DOBRAVEC, Jurij , 2006 : Po Kunathovih sledovih 3 ; Cerkveni glasbenik, letnik 99 št. 3 str. 14 ( Srednja vas v Bohinju )
DOBRAVEC, Jurij , 2003 : Nekaj misli o uporabi orgel in glasbenem ustvarjanju v cerkvi : organistovo pismo župniku ; Cerkveni glasbenik, letnik 96 št. 5/6 str. 23-25
DOBRAVEC, Jurij , 2005 : Orgle na Bledu včeraj, danes, jutri ; Cerkveni glasbenik, letnik 98 št.6 str. 12-14 ( Bled )
FAGANEL, Tomaž , 2007 : Nove orgle v Adergasu - Velesovem ; Cerkveni glasbenik, letnik 100 št.4 str.27 ( Adergas - Velesovo )
FERENČAK, Štefan Alojzij , 1994 : Stoletnica Brandlove orgelske delavnice ; Cerkveni glasbenik, letnik 87 str. 17
FERENČAK, Štefan Alojzij , 1998 : Nove orgle v župnijski cerkvi v Odrancih ; Cerkveni glasbenik, letnik 91 str. 27-28 ( Odranci )
FERENČAK, Štefan Alojzij , 1998 : Nove orgle v glasbeni šoli v Velenju ; Cerkveni glasbenik, letnik 91 str. 53-54 ( Velenje )
FERENČAK, Štefan Alojzij , 2001 : Nove orgle na Prihovi ; Cerkveni glasbenik, letnik 94 str. 52-56 ( Prihova )
FERENČAK, Štefan Alojzij , 2003 : Josip Brandl in njegova orglarska delavnica ; Cerkveni glasbenik, letnik 96 št. 3/4 str. 18-19
FERENČAK, Štefan Alojzij , 2003 : Škofijska orglarska šola v Mariboru ; Cerkveni glasbenik, letnik 95 št. 9-10 str. 5-6
FERJANČIČ, Fran , 1932 : Malenkosti ; Cerkveni glasbenik, letnik 55 str. 9
FERJANČIČ, Fran , 1939 : „Žvergoliše" ; Cerkveni glasbenik, letnik 62 str. 16
FERJANČIČ, Fran in soavt. , 1912 : Nove orgle v župni cerkvi sv. Antona na Viču ; Cerkveni glasbenik, letnik 35 str. 81 ( Ljubljana )
FOERSTER, Anton , 1905 : Nove orgle v Gorjah nad Bledom ; Cerkveni glasbenik, letnik 28 str. 77 ( Gorje )
FRELIH, Saša , 1999 : Hubert Bergant (1934-1999) ; Cerkveni glasbenik, letnik 92 str. 29-31
GORŠIČ, France , 1998 : Franc Goršič (1836-1898) ; Cerkveni glasbenik, letnik 91 str. 93-105
GOVEKAR, Leopold , 1920 : Orglje kot liturgičen instrument ; Cerkveni glasbenik, letnik 43 str. 7
GRAHN, Göran , 2003 : Restavriranje in izdelava novih orgel : ustrezno načrtovanje projekta ; Cerkveni glasbenik, letnik 96 št. 3/4 str. 20-23
GRUM, Peter , 2003 : Delo Orglarskega tečaja v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 96 št. 5/6 str. 5-7
HLADNIK, Ignacij , 1909 : Nove orgle v Vavtivasi ; Cerkveni glasbenik, letnik 32 str. 7 ( Vavta vas )
HLADNIK, Ignacij , 1910 : Nove orgle v župni cerkvi na Raki ; Cerkveni glasbenik, letnik 33 str. 67 ( Raka )
HLADNIK, Ignacij , 1910 : Nove orgle v župni cerkvi šentjernejski ; Cerkveni glasbenik, letnik 33 str. 67 ( Šentjernej )
HLADNIK, Ignacij , 1912 : Nove orgle v Št. Vidu pri Zatičini na Dolenjskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 35 str. 82 ( Šentvid pri Stični )
HLADNIK, Ignacij , 1913 : Nove orgle v Dolah pri Litiji ; Cerkveni glasbenik, letnik 36 str. 111 ( Dole )
HRIBAR, Angelik , 1906 : Nove orgle v Vranji peči ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 7 ( Vranja Peč )
HRIBAR, Angelik , 1906 : Nove orgle na Križni gori nad Ložem ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 79 ( Križna gora )
HROVATIN, Boris , 1931 : Nove orgle v Preski pri Medvodah ; Cerkveni glasbenik, letnik 54 str. 15 ( Preska )
KERNEL, Leon , 2004 : Orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 97
KIMOVEC, Franc , 1906 : Nove orgle na Rožniku pri Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 78 ( Ljubljana )
KIMOVEC, Franc , 1908 : Nove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 31 str. nn
KIMOVEC, Franc , 1909 : Nove orgle za Dol pri Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 32 str. 15 ( Dol )
KIMOVEC, Franc , 1911 : Kako naj se stare orgle popravljajo? ; Cerkveni glasbenik, letnik 34 str. 19
KIMOVEC, Franc , 1915 : Nove orgle v Kropi „pri Kapelici" ; Cerkveni glasbenik, letnik 38 str. 28 ( Kropa )
KIMOVEC, Franc , 1916 : Orglje za prezbiterij ljubljanske stolnice ; Cerkveni glasbenik, letnik 39 str. 106 ( Ljubljana )
KIMOVEC, Franc , 1917 : Rekvizicija orgel ; Cerkveni glasbenik, letnik 40 str. 101
KIMOVEC, Franc , 1926 : Nove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 49 str. 150 ( Grgar )
KIMOVEC, Franc , 1926 : Nove orgle v Kanalu ; Cerkveni glasbenik, letnik 49 str. 150 ( Kanal )
KIMOVEC, Franc , 1928 : Drobne misli o orgelskih zadevah ; Cerkveni glasbenik, letnik 52 str. 106
KIMOVEC, Franc , 1931 : Nove orgle v Št. Vidu pri Brdu ; Cerkveni glasbenik, letnik 54 str. 16 ( Št. Vid pri Brdu )
KIMOVEC, Franc , 1936 : Nove orgle v Šempetru na Krasu ; Cerkveni glasbenik, letnik 59 str. 184 ( Šempeter )
KIMOVEC, Franc , 1936 : Prva dispozicija za nove orgle v stolnici v Djakovu ; Cerkveni glasbenik, letnik 59 str. 82
KIMOVEC, Franc , 1937 : Nove orgle v Strossmayerjevi stolnici v Djakovu ; Cerkveni glasbenik, letnik 60 str. 13 ( Djakovo )
KIMOVEC, Franc , 1938 : Burdoni in pokriti registri sploh ter kvintiranje ; Cerkveni glasbenik, letnik 61 str. 52
KIMOVEC, Franc , 1939 : Nove orgle v Spodnji Idriji ; Cerkveni glasbenik, letnik 62 str. 183 ( Spodnja Idrija )
KIMOVEC, Franc , 1940 : Nove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 63 str. 121 ( Marjanci )
KIMOVEC, Franc , 1940 : Nove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 63 str. 121 ( Sv. Križ )
KIMOVEC, Franc , 1940 : Dvoje novih in dvoje prenovljenih orgel ; Cerkveni glasbenik, letnik 63 str. 16 ( Kamnik )
KIMOVEC, Franc , 1940 : Dvoje novih in dvoje prenovljenih orgel ; Cerkveni glasbenik, letnik 63 str. 16 ( Skaručna )
KIMOVEC, Franc , 1940 : Dvoje novih in dvoje prenovljenih orgel ; Cerkveni glasbenik, letnik 63 str. 16 ( Šmarna gora )
KIMOVEC, Franc , 1940 : Dvoje novih in dvoje prenovljenih orgel ; Cerkveni glasbenik, letnik 63 str. 16
KIMOVEC, Franc , 1941 : Nove orgle na Golem ; Cerkveni glasbenik, letnik 64 str. 116 ( Golo )
KIMOVEC, Franc , 1941 : Nove orgle v Tržiču ; Cerkveni glasbenik, letnik 64 str. 54 ( Tržič )
KIMOVEC, Franc , 1941 : Nove orgle v Dubrovniku ; Cerkveni glasbenik, letnik 64 str. 55 ( Dubrovnik )
KIMOVEC, Franc , 1941 : Nove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 64 str. 77 ( Šmartin )
KIMOVEC, Franc in soavt. , 1928 : Nove orgle za Belgrad ; Cerkveni glasbenik, letnik 51 str. 14 ( Beograd )
KIMOVEC, Franc in soavt. , 1931 : Nove orgle v Preski ; Cerkveni glasbenik, letnik 54 str. 149 ( Preska )
KIMOVEC, Franc in soavt. , 1931 : Nove orgle v Kočevju ; Cerkveni glasbenik, letnik 54 str. 182 ( Kočevje )
KIMOVEC, Franc in soavt. , 1931 : Nove orgle v Vodicah ; Cerkveni glasbenik, letnik 54 str. 183 ( Vodice )
KIMOVEC, Franc in soavt. , 1931 : Nove orgle v Črnučah ; Cerkveni glasbenik, letnik 54 str. 83 ( Ljubljana )
KIMOVEC, Franc in soavt. , 1933 : Nove orgle na Primskovem ; Cerkveni glasbenik, letnik 56 str. 86 ( Primskovo )
KIMOVEC, Franc in soavt. , 1933 : Nove orgle pri frančiškanih v Brežicah ; Cerkveni glasbenik, letnik 56 str. 87 ( Brežice )
KIMOVEC, Franc in soavt. , 1935 : Nove orgle "Glasbene matice" v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 58 str. 53 ( Ljubljana )
KIMOVEC?, Franc , 1900 : Orgle v Starem veku ; Cerkveni glasbenik, letnik 23 str. 68
KIMOVEC?, Franc , 1906 : Nove orgle na Oljski gori pri Polzeli ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 86 ( Oljska gora )
KIMOVEC?, Franc , 1918 : Cinkaste piščali mesto odvzetih cinastih? ; Cerkveni glasbenik, letnik 41 str. 58
KLANČNIK, Fr. , 1927 : Orgle v mariborski škofiji ; Cerkveni glasbenik, letnik 50 str. 183
KOMEL, E. , 1940 : Nove orgle v Deski ah pri Kanalu ; Cerkveni glasbenik, letnik 63 str. 155 ( Deskle )
KOS, Avguštin , 1914 : Popis cerkvenih orgel v cerkvah mestne župnije krške ; Cerkveni glasbenik, letnik 37 str. 119
KOŠIR, Brane , 1995 : Nove orgle na Igu ; Cerkveni glasbenik, letnik 88 str. 24 ( Ig )
KOŠIR, Brane , 1999 : Tristoletnica Fallerjevih orgel ; Cerkveni glasbenik, letnik 92 str. 90
KOŠIR, Brane , 2000 : Bach - orgelski izvedenec ; Cerkveni glasbenik, letnik 93 str. 108-111
KOŠIR, Brane , 2000 : Bachove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 93 str. 67-70
KRIŽNAR, Franc , 1990 : Edo Škulj: Nove in obnovljene orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 83 str. 100
KRIŽNAR, Franc , 1990 : Edo Škulj: Orgle v ljubljanski stolnici ; Cerkveni glasbenik, letnik 83 str. 99 ( Ljubljana – stolnica )
KRNEL, Leon , 1999 : Ob desetletnici Škofijske orglarske delavnice ; Cerkveni glasbenik, letnik 92 str. 93-96
LAVRIČ, Anton , 1937 : Orgle v župniji Škocjan pri Mokronogu na Dolenjskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 60 str. 157 ( Škocjan pri Mokronogu )
LAVTIŽAR, Jožef , 1885 : Nekoliko o naših orglah ; Cerkveni glasbenik, letnik 8 str. 51
LENARČIČ, Andrej , 1992 : Obnovljene orgle Pri Treh Farah ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 86 ( Rosalnice )
LENARČIČ, Andrej , 1995 : Nove orgle v Mostah v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 88 str. 46-48 ( Ljubljana – Moste )
MIHELČIČ, Alojzij , 1908 : Nove orgle v Kamenju na Hrvaškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 31 str. 13 ( Kamen )
MIHELČIČ, Alojzij , 1910 : Prenovitev orgel na Radovici pri Metliki ; Cerkveni glasbenik, letnik 33 str. 21 ( Radovica )
MIKLAVČIČ, Dalibor , 2002 : Nove orgle v Zavodu sv. Stanislava ; Cerkveni glasbenik, letnik 95 št. 1/2 str.21 ( Ljubljana )
MIKLAVČIČ, Dalibor , 2002 : Nakić in obnovljeni Antegnati ; Cerkveni glasbenik, letnik 95 št. 9/12 str. 29-31
MIKLAVČIČ, Dalibor , 2002 : Smo dediči krščanske kulture ; Cerkveni glasbenik, letnik 95 št. 3/4 str. 7-10
MIKLAVČIČ, Dalibor , 2002 : Kronika Slovenskega orgelska[!] društva ; Cerkveni glasbenik, letnik 95 št. 9/12 str. 33-34
MIKLAVČIČ, Dalibor , 2002 : O ustanovitvi Slovenskega orgelskega društva ; Cerkveni glasbenik, letnik 95 št. 1/2 str.20
MIKLAVČIČ, Dalibor , 2003 : Orgelski koncepti za danes in jutri : nove orgle v župnijski cerkvi Rožnovenske Matere božje - Gornji Logatec orglarstvo Močnik 2002-2003 ; Cerkveni glasbenik, letnik 96 št. 3/4 str.28
MOČNIK, Tomaž , 1992 : Obnovljene orgle v Sevnici ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 43-44 ( Sevnica )
MOČNIK, Tomaž , 1992 : Nove orgle na Škofljici ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 42 ( Škofljica )
MOČNIK, Tomaž , 1993 : Obnovljene in povečane orgle v Stari Loki ; Cerkveni glasbenik, letnik 86 str. 19-21 ( Stara Loka )
MOČNIK, Tomaž , 1993 : Nove orgle pri Sv. Petru pod sv. Gorami ; Cerkveni glasbenik, letnik 86 str. 21-22 ( Bistrica ob Sotli )
MOČNIK, Tomaž , 1993 : Obnovljene orgle v Škocjanu pri Novem mestu ; Cerkveni glasbenik, letnik 86 str. 47-48 ( Škocjan pri Novem Mestu )
MOČNIK, Tomaž , 1993 : Nove orgle v Gornji Radgoni ; Cerkveni glasbenik, letnik 86 str. 94-95 ( Gornja Radgona )
MOČNIK, Tomaž , 1993 : Nove orgle na gradu Bogenšperk ; Cerkveni glasbenik, letnik 86 str. 93 ( Bogenšperk )
MOČNIK, Tomaž , 1994 : Nove orgle na Vranskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 87 str. 21-22 ( Vransko )
MOČNIK, Tomaž , 1994 : Orgle v podružnični cerkvi sv. Janeza nad Radljami ; Cerkveni glasbenik, letnik 87 str. 91-92 ( Radlje )
MOČNIK, Tomaž , 1994 : Povečane orgle na Ravnah na Koroškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 87 str. 21 ( Ravne na Koroškem )
MOČNIK, Tomaž , 1995 : Obnovljene Eislove orgle v Brusnicah ; Cerkveni glasbenik, letnik 88 str. 39-40 ( Brusnice )
MOČNIK, Tomaž , 1996 : Obnovljene Janečkove orgle v Rušah ; Cerkveni glasbenik, letnik 89 str. 47-48 ( Ruše )
MOČNIK, Tomaž , 1996 : Obnovljene orgle v cerkvi Marije Tolažnice ; Cerkveni glasbenik, letnik 89 str. 15 ( Žetale - Brezje - Čermožiše )
MOČNIK, Tomaž , 1997 : Nove orgle na Ježici v Ljubljani - drugič ; Cerkveni glasbenik, letnik 90 str. 54-55 ( Ljubljana – Ježica )
MOČNIK, Tomaž , 1997 : Nove orgle v Ankaranu ; Cerkveni glasbenik, letnik 90 str. 24 ( Ankaran )
MOČNIK, Tomaž , 1997 : Nove orgle na Kureščku ; Cerkveni glasbenik, letnik 90 str. 24 ( Kurešček )
MOČNIK, Tomaž , 1998 : Nove orgle v Šmartinu pri Kranju ; Cerkveni glasbenik, letnik 91 str. 54-55 ( Kranj – Šmartin )
MOČNIK, Tomaž , 1998 : Obnovljene Goršičeve orgle v Zasipu ; Cerkveni glasbenik, letnik 91 str. 56-57 ( Zasip )
MOČNIK, Tomaž , 1998 : Nove orgle na Colu ; Cerkveni glasbenik, letnik 91 str. 30 ( Col )
MOČNIK, Tomaž , 1998 : Nove orgle v Senovem ; Cerkveni glasbenik, letnik 91 str. 30 ( Senovo )
MOČNIK, Tomaž , 1999 : Nove orgle v Drulovki/Breg ; Cerkveni glasbenik, letnik 92 str. 72 ( Kranj – Drulovka/Breg )
OKOREN, Stanislav , 1992 : Nove orgle v Radencih ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 90 ( Radenci )
PAHOR, Roman , 1927 : Nove orgle na Goriškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 50 str. 149 ( Dornberk )
PAHOR, Roman , 1927 : Nove orgle na Goriškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 50 str. 149 ( Ločnik )
PAHOR, Roman , 1927 : Nove orgle na Goriškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 50 str. 149 ( Opatje selo )
PAHOR, Roman , 1927 : Nove orgle na Goriškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 50 str. 149 ( Štandrež )
PAHOR, Roman , 1927 : Nove orgle na Goriškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 50 str. 149 ( Vrtojba )
PAHOR, Roman , 1927 : Nove orgle na Goriškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 50 str. 149
PAHOR, Roman , 1927 : Zopet dvoje novih orgel ; Cerkveni glasbenik, letnik 50 str. 175 ( Zagraj )
PERESTEGI, Mario , 2010 : Študij orgel na Oddelku za sakralno glasbo na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 103 št.3 str.13
PIRIH, Vladimir , 1999 : Jenkove orgle v Senožečah ; Cerkveni glasbenik, letnik 92 str. 23 ( Senožeče )
PIRIH, Vladimir , 1999 : Nove orgle na Ustjah pri Ajdovščini ; Cerkveni glasbenik, letnik 92 str. 24 ( Ustje pri Ajdovščini )
PIRIH, Vladimir , 2001 : Nove orgle v Tolminu ; Cerkveni glasbenik, letnik 92 str. 32-33 ( Tolmin )
PIRIH, Vladimir s soavtorji , 2001 : Nove orgle v Koštaboni ; Cerkveni glasbenik, letnik 94 str. 139-140 ( Koštabona )
PIRIH, Vladko , 1992 : Obnovljene orgle v Cerknem ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 11 ( Cerkno )
PIRIH, Vladko , 2000 : Nove orgle v Vrhpolju ; Cerkveni glasbenik, letnik 93 str. 107 ( Vrhpolje )
PIRIH, Vladko s soavtorji , 1992 : Nove orgle na Slapu pri Vipavi ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 68 ( Slap pri Vipavi )
PODSTENŠEK, Matej , 1996 : Nove orgle na Ježici v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 89 str. 30-32 ( Ljubljana – Ježica )
PODSTENŠEK, Matej , 2002 : Orgle - investicija za desetletja ; Cerkveni glasbenik, letnik 95 št. 3/4 str. 24-27
PREMRL, Stanko , 1911 : Nove orgle v župni cerkvi na Bledu ; Cerkveni glasbenik, letnik 34 str. 84 ( Bled )
PREMRL, Stanko , 1914 : Nove orgle v Karlovcu na Hrvatskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 37 str. 79 ( Karlovac )
PREMRL, Stanko , 1915 : Nove orgle v Žireh nad Idrijo ; Cerkveni glasbenik, letnik 38 str. 11 ( Žiri )
PREMRL, Stanko , 1918 : Nekoliko statistike o orglah v ljubljanski škofiji ; Cerkveni glasbenik, letnik 41 str. 12
PREMRL, Stanko , 1923 : Nekoliko podrobnih zanimivosti o orglah v ljubljanski škofiji ; Cerkveni glasbenik, letnik 46 str. 7
PREMRL, Stanko , 1940 : Cerkvena določila o orglanju ; Cerkveni glasbenik, letnik 63 str. 4
PREMRL, Stanko , 1944 : O improviziranju na orglah ; Cerkveni glasbenik, letnik 67 str. 27
PREMRL, Stanko in soavt. , 1910 : Nove orgle v podružnici sv. Antona v župniji Dobrepolje ; Cerkveni glasbenik, letnik 33 str. 47 ( Dobrepolje )
PREMRL, Stanko in soavt. , 1910 : Nove orgle v Vojskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 33 str. 91 ( Vojsko )
PREMRL, Stanko in soavt. , 1912 : Milavčeve orgle v ljubljanski orglarski šoli ; Cerkveni glasbenik, letnik 35 str. 75 ( Ljubljana )
PREMRL, Stanko in soavt. , 1932 : Dr. Kimovčeve orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 55 str. 153 ( Ljubljana )
PREMRL, Stanko in soavt. , 1935 : Nove orgle v zavetišču sv. Jožefa v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 58 str. 176 ( Ljubljana )
PREMRL?, Stanko , 1913 : Prenovitev stolnih orgel v Zagrebu ; Cerkveni glasbenik, letnik 36 str. 75 ( Zagreb )
PREMRL?, Stanko , 1943 : Največje orgle na svetu ; Cerkveni glasbenik, letnik 66 str. 10
ROLA, Marijan , 1993 : Dekanija Zavrč ; Cerkveni glasbenik, letnik 86 str. 41-43 ( Zavrč (dekanija) )
ROLA, Marijan , 1993 : Dekanija Rogatec ; Cerkveni glasbenik, letnik 86 str. 43-46 ( Rogatec (dekanija) )
ROLA, Marijan , 1993 : Dekanija Vuzenica ; Cerkveni glasbenik, letnik 86 str. 47-48 ( Vuzenica (dekanija) )
ROLA, Marijan , 1993 : Dekanija Slovenske Konjice ; Cerkveni glasbenik, letnik 86 str. 49-52 ( Slovenske Konjice (dekanija) )
ROLA, Marijan , 1993 : Dekanija Celje ; Cerkveni glasbenik, letnik 86 str. 53-55 ( Celje (dekanija) )
ROLA, Marjan , 1990 : Orgle v mariborski dekaniji ; Cerkveni glasbenik, letnik 83 str. 67-73 ( Maribor (dekanija) )
ROPITZ, Jože , 1998 : Nove orgle v kapeli šolskih sester v Celovcu ; Cerkveni glasbenik, letnik 91 str. 29 ( Celovec )
RUPNIK, Aleš , 1992 : Zakonodaja o orglah do Pija X ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 26-31
RUPNIK, Aleš , 1992 : Zakonodaja o orglah do koncila ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 45-49
RUPNIK, Aleš , 1992 : Zakonodaja o orglah po koncilu ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 69-74
RUPNIK, France , 1994 : Nove orgle v Borjani ; Cerkveni glasbenik, letnik 87 str. 20 ( Borjana )
S.S., , 1905 : Nove orgle v Št. Juriju pod Taborom na Štajerskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 28 str. 86 ( Št Jurij )
SATTNER, Hugolin , 1890 : Orgle pri slovesni sv. maši ; Cerkveni glasbenik, letnik 13 str. 57
SATTNER, Hugolin , 1891 : Nove orgle v uršulinski cerkvi v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 14 str. 84 ( Ljubljana )
SATTNER, Hugolin , 1892 : Nove orgle v vipavski dekanijski cerkvi ; Cerkveni glasbenik, letnik 15 str. 78 ( Vipava )
SATTNER, Hugolin , 1899 : Nove orgle za župno cerkev v Hinjah na Dolenjskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 22 str. 86 ( Hinje )
SATTNER, Hugolin , 1902 : Nove orgle v Št. Andreju pri Gorici ; Cerkveni glasbenik, letnik 25 str. 60 ( Št. Andrej )
SATTNER, Hugolin , 1902 : Prenovljene orgle v frančiškanski cerkvi v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 25 str. 67 ( Ljubljana )
SATTNER, Hugolin , 1903 : Orgle v Leskovcu ; Cerkveni glasbenik, letnik 26 str. 85 ( Leskovec )
SATTNER, Hugolin , 1903 : Orgle pri oo. kapucinih v Krškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 26 str. 86 ( Krško )
SATTNER, Hugolin , 1904 : Zupanove orgle v Bovcu ; Cerkveni glasbenik, letnik 27 str. 51 ( Bovec )
SATTNER, Hugolin , 1904 : Nove orgle v Škocjanu na Dolenjskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 27 str. 78 ( Škocjan na Dolenjskem )
SATTNER, Hugolin , 1904 : Nove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 27 str. 92 ( Nova Štifta )
SATTNER, Hugolin , 1905 : Nove orgle v Tomišlju ; Cerkveni glasbenik, letnik 28 str. 45 ( Tomišelj )
SATTNER, Hugolin , 1905 : Nove orgle v Šmihelu ; Cerkveni glasbenik, letnik 28 str. 85 ( Šmihel )
SATTNER, Hugolin , 1906 : Orgle v kapucinski cerkvi v Škofjiloki ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 45 ( Škofja Loka )
SATTNER, Hugolin , 1906 : Nove orgle na Vrhpolju ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 6 ( Vrhpolje )
SATTNER, Hugolin , 1906 : Nove orgle v zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 78 ( Ljubljana )
SATTNER, Hugolin , 1906 : Nove orgle v Begunjah na Gorenjskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 85 ( Begunje )
SATTNER, Hugolin , 1906 : Nove orgle v Mošnjah ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 85 ( Mošnje )
SATTNER, Hugolin , 1907 : Nove orgle v Beli cerkvi ; Cerkveni glasbenik, letnik 30 str. 22 ( Bela cerkev )
SATTNER, Hugolin , 1907 : Nove orgle v Krašnji ; Cerkveni glasbenik, letnik 30 str. 34 ( Krašnja )
SATTNER, Hugolin , 1907 : Nove orgle v Šmartnem pri Kranju ; Cerkveni glasbenik, letnik 30 str. 59 ( Šmartno )
SATTNER, Hugolin , 1908 : Nove orgle na Košljunu ; Cerkveni glasbenik, letnik 31 str. 38 ( Košljun (Krk) )
SATTNER, Hugolin , 1908 : Nove orgle na Vrhpolju pri Vipavi ; Cerkveni glasbenik, letnik 31 str. 38 ( Vrhpolje pri Vipavi )
SATTNER, Hugolin , 1908 : Nove orgle na Breznici ; Cerkveni glasbenik, letnik 31 str. 5 ( Breznica )
SATTNER, Hugolin , 1908 : Nove orgle v Lučinah ; Cerkveni glasbenik, letnik 31 str. 91 ( Lučine )
SATTNER, Hugolin , 1909 : Orgle v Šmartnem pri Litiji ; Cerkveni glasbenik, letnik 22 str. 14 ( Šmartno )
SATTNER, Hugolin , 1909 : Orgle v Križevem pri Kostanjevici ; Cerkveni glasbenik, letnik 32 str. 62 ( Kostanjevica )
SATTNER, Hugolin , 1909 : Orgle pri sv. Jakobu ob Savi ; Cerkveni glasbenik, letnik 32 str. 62 ( Sv. Jakob )
SATTNER, Hugolin , 1909 : Orgle v Idriji ; Cerkveni glasbenik, letnik 32 str. 94 ( Idrija )
SATTNER, Hugolin , 1910 : Nove orgle v Št. Rupertu na Dolenjskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 33 str. 20 ( Št Rupert )
SATTNER, Hugolin , 1910 : Nove orgle v I. državni gimnaziji v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 33 str. 21 ( Ljubljana )
SATTNER, Hugolin , 1910 : Nove orgle v Kresnicah ; Cerkveni glasbenik, letnik 33 str. 77 ( Kresnice )
SATTNER, Hugolin , 1910 : Nove orgle v Teharjih ; Cerkveni glasbenik, letnik 33 str. 78 ( Teharje )
SATTNER, Hugolin , 1911 : Nove orgle za Ambrus ; Cerkveni glasbenik, letnik 34 str. 36 ( Ambrus )
SATTNER, Hugolin , 1911 : Ventilator ; Cerkveni glasbenik, letnik 34 str. nn
SATTNER, Hugolin , 1912 : Milavčeve orgle za Punat na otoku Krku ; Cerkveni glasbenik, letnik 35 str. 100 ( Punat )
SATTNER, Hugolin , 1912 : Stolne orgle v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 35 str. 24 ( Ljubljana )
SATTNER, Hugolin , 1912 : Nove orgle v Trbižu v Istriji ; Cerkveni glasbenik, letnik 35 str. 63 ( Trbiž (Istra) )
SATTNER, Hugolin , 1912 : Nove orgle Preddvorom ; Cerkveni glasbenik, letnik 35 str. 93 ( Preddvor )
SATTNER, Hugolin , 1912 : Nove orgle na Blejskem otoku ; Cerkveni glasbenik, letnik 35 str. 94 ( Bled )
SATTNER, Hugolin , 1913 : Kolavdacija orgel na Brezjah ; Cerkveni glasbenik, letnik 36 str. 101 ( Brezje )
SATTNER, Hugolin , 1913 : Nove orgle v Skočidolu na Koroškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 36 str. 35 ( Skočidol )
SATTNER, Hugolin , 1913 : Orgle v Besnici ; Cerkveni glasbenik, letnik 36 str. 48 ( Besnica )
SATTNER, Hugolin , 1913 : Nove orgle v Mavčičah ; Cerkveni glasbenik, letnik 36 str. 48 ( Mavčiče )
SATTNER, Hugolin , 1913 : Orgle na Dobrovi ; Cerkveni glasbenik, letnik 36 str. 91 ( Dobrova )
SATTNER, Hugolin , 1913 : Orgle v Kamniku ; Cerkveni glasbenik, letnik 36 str. 99 ( Kamnik )
SATTNER, Hugolin , 1914 : Orgle v kapucinski cerkvi v Celju ; Cerkveni glasbenik, letnik 37 str. 16 ( Celje )
SATTNER, Hugolin , 1914 : Orgle na Jančah ; Cerkveni glasbenik, letnik 37 str. 51 ( Janče )
SATTNER, Hugolin , 1915 : Zupanove orgle v Višnji gori, op. 127 ; Cerkveni glasbenik, letnik 38 str. 75 ( Višnja gora )
SATTNER, Hugolin , 1916 : Orgle v Špitaliču ; Cerkveni glasbenik, letnik 39 str. 8 ( Špitalič )
SATTNER, Hugolin , 1916 : Nove orgle Zadnje Milavčeve orglje na Dovjem ; Cerkveni glasbenik, letnik 39 str. 96 ( Dovje )
SATTNER, Hugolin , 1917 : Orglje v Rodinah, župnija Breznica ; Cerkveni glasbenik, letnik 40 str. 111 ( Rodine )
SATTNER, Hugolin , 1921 : Orgle v Žireh ; Cerkveni glasbenik, letnik 44 str. nn ( Žiri )
SATTNER, Hugolin , 1923 : Nove orgle pri Sv. Bolfenku pri Središču ; Cerkveni glasbenik, letnik 46 str. 72 ( Sv. Bolfenk )
SATTNER, Hugolin , 1926 : Nove orgle v Ptuju ; Cerkveni glasbenik, letnik 49 str. 101 ( Ptuj )
SATTNER, Hugolin , 1928 : Nove orgle v Rajhenburgu ; Cerkveni glasbenik, letnik 51 str. 146 ( Raihenburg )
SATTNER, Hugolin , 1929 : Nove orgle v Domžalah ; Cerkveni glasbenik, letnik 52 str. 135 ( Domžale )
SATTNER, Hugolin , 1929 : Skrb za orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 52 str. 164
SATTNER, Hugolin , 1930 : Nove orgle za Kostreno ; Cerkveni glasbenik, letnik 53 str. 116 ( Kostreno )
SATTNER, Hugolin , 1930 : Nove orgle za župno cerkev Mozelj na Kočevskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 53 str. 181 ( Mozeli )
SATTNER, Hugolin , 1930 : Nove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 53 str. 84 ( Selo )
SATTNER, Hugolin in soavt. , 1910 : Nove orgle na Selih pri Šumbregu ; Cerkveni glasbenik, letnik 33 str. 92 ( Sela )
SATTNER, Hugolin in soavt. , 1913 : Nove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 36 str. 127 ( Nadanje Selo )
SATTNER, Hugolin in soavt. , 1913 : Nove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 36 str. 128 ( Prem )
SATTNER, Hugolin in soavt. , 1915 : Nove orgle v Št Vidu nad Ljubljano ; Cerkveni glasbenik, letnik 38 str. 119 ( Ljubljana )
SATTNER, Hugolin in soavt. , 1915 : Nove orgle pri sv. Katarini nad Medvodami ; Cerkveni glasbenik, letnik 38 str. 58 ( Medvode )
SATTNER?, Hugolin , 1904 : Nove orgle v kapiteljski cerkvi Novomeški ; Cerkveni glasbenik, letnik 27 str. 37 ( Novo mesto )
SATTNER?, Hugolin , 1925 : Novo orglarsko podjetje ; Cerkveni glasbenik, letnik 48 str. 77
SCHENK?, , 1880 : Nekoliko o orglanji ; Cerkveni glasbenik, letnik 3 str. 1
SCHILLER?, R. , 1906 : Nove orgle v Vojni vasi pri Černomlju ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 7 ( Vojna vas )
SEVŠEK, Barbara , 1994 : Orgle v župniji sv. Mihaela v Šoštanju ; Cerkveni glasbenik, letnik 87 str. 76-82 ( Šoštanj )
SEVŠEK, Barbara , 2007 : Obnovljene Marthalove orgle v Šoštanju ; Cerkveni glasbenik, letnik 100 št.6 str.27 ( Šoštanj )
SMREKAR, Josip , 1906 : Spomenica o orglah ljubljanske stolnice ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 1 ( Ljubljana )
SPEERSTRA, Joel , 2003 : Orgle kot simbol evropske vizije (ORSEV) in slovenski organist ; Cerkveni glasbenik, letnik 96 št. 1/2 str. 14-15
SPINDLER, Fr. Sal. , 1905 : Nove orgle v Čakovcu na Ogrskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 28 str. 86 ( Čakovec )
SPINDLER, Fr. Sal. , 1906 : Nove orgle pri sv. Petru niže Maribora ; Cerkveni glasbenik, letnik 29 str. 14 ( Sv. Peter )
STESKA, Viktor , 1935 : Stare rimske orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 58 str. 175
STESKA, Viktor , 1936 : Važna poprava stolnih orgel v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 59 str. 49
STRES?, A. , 1912 : Nove orgle v Kortah na Koroškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 35 str. 41 ( Korte )
SVETEL, H. , 1923 : O preludiranju ; Cerkveni glasbenik, letnik 46 str. nn
SVETEL, H. , 1926 : Ljubezen ; Cerkveni glasbenik, letnik 49 str. 65
ŠKULJ, Brane , 1997 : Obnovljene orgle v Strugah ; Cerkveni glasbenik, letnik 90 str. 120 ( Struge )
ŠKULJ, Edo , 1977 : Naša skrb za orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 70 str. 33
ŠKULJ, Edo , 1981 : Nove orgle na Kodeljevem v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 74 str. 126-127 ( Ljubljana – Kodeljevo )
ŠKULJ, Edo , 1981 : Župnijska cerkev v Dobrepolju ; Cerkveni glasbenik, letnik 74 str. 28-29
ŠKULJ, Edo , 1981 : Brezje ; Cerkveni glasbenik, letnik 74 str. 124 ( Brezje na Gorenjskem )
ŠKULJ, Edo , 1981 : Otočec ob Krki ; Cerkveni glasbenik, letnik 74 str. 62
ŠKULJ, Edo , 1982 : Obnovljene orgle v Dobu pri Domžalah ; Cerkveni glasbenik, letnik 75 str. 31 ( Dob pri Domžalah )
ŠKULJ, Edo , 1982 : Nove orgle v mariborski stolnici : opis novih orgel : stare orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 75 str. 5-9 ( Maribor – stolnica )
ŠKULJ, Edo , 1982 : Obnovljene orgle v Zapogah pri Vodicah ; Cerkveni glasbenik, letnik 75 str. 63 ( Zapoge pri Vodicah )
ŠKULJ, Edo , 1983 : Josip Mantuani (1860-1933) ; Cerkveni glasbenik, letnik 76 str. 41-42
ŠKULJ, Edo , 1984 : Orgle v Ljubljanskih Mostah ; Cerkveni glasbenik, letnik 77 str. 30-31 ( Ljubljana – Moste )
ŠKULJ, Edo , 1985 : Kam so šle ljubljanske orgle (2) ; Cerkveni glasbenik, letnik 78 str. 102-108 ( Ljubljana )
ŠKULJ, Edo , 1985 : Bibliografsko kazalo (1976-1985) ; Cerkveni glasbenik, letnik 78 str. 121-132
ŠKULJ, Edo , 1985 : Nove orgle v Rogaški Slatini ; Cerkveni glasbenik, letnik 78 str. 61-63 ( Rogaška Slatina )
ŠKULJ, Edo , 1985 : Najstarejše Eislove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 78 str. 68-73
ŠKULJ, Edo , 1985 : Kam so šle ljubljanske orgle (1) ; Cerkveni glasbenik, letnik 78 str. 85-90 ( Ljubljana )
ŠKULJ, Edo , 1985 : Obnovljene orgle v Tržišču ; Cerkveni glasbenik, letnik 78 str. 94-95 ( Tržišče )
ŠKULJ, Edo , 1986 : Franc Goršič (1836-1898) ; Cerkveni glasbenik, letnik 79 str. 108-115
ŠKULJ, Edo , 1986 : Najstarejše Janečkove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 79 str. 19-21
ŠKULJ, Edo , 1986 : Zagorje ob Savi nove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 79 str. 29-31 ( Zagorje ob Savi )
ŠKULJ, Edo , 1986 : Obnovljene orgle v Šmartnem v Brdih ; Cerkveni glasbenik, letnik 79 str. 59-61 ( Šmartno v Brdih )
ŠKULJ, Edo , 1986 : Obnovljene orgle v opatijski cerkvi v Celju ; Cerkveni glasbenik, letnik 79 str. 85-89 ( Celje )
ŠKULJ, Edo , 1986 : Obnovljene orgle v Lescah ; Cerkveni glasbenik, letnik 79 str. 89-91 ( Lesce )
ŠKULJ, Edo , 1986 : Bogoslovno semenišče nove orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 79 str. 31 ( Ljubljana )
ŠKULJ, Edo , 1987 : Najstarejše Fallerjeve orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 80 str. 10-14
ŠKULJ, Edo , 1987 : Orgle v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 80 str. 41-47 ( Ljubljana – sv.Jakob )
ŠKULJ, Edo , 1987 : Obnovljene orgle v Šmartnem pri Litiji ; Cerkveni glasbenik, letnik 80 str. 60-61 ( Šmartno pri Litiji )
ŠKULJ, Edo , 1987 : Orgle v župniji Ribnica ; Cerkveni glasbenik, letnik 80 str. 79-82 ( Ribnica )
ŠKULJ, Edo , 1987 : Orgle v Velikih Laščah ; Cerkveni glasbenik, letnik 80 str. 105 ( Velike Lašče )
ŠKULJ, Edo , 1987 : Milko Bizjak na historičnih orglah ; Cerkveni glasbenik, letnik 80 str. 115
ŠKULJ, Edo , 1987 : Obnovljene orgle v Šoštanju ; Cerkveni glasbenik, letnik 80 str. 30 ( Šoštanj )
ŠKULJ, Edo , 1987 : Obnovljene orgle v Viševku ; Cerkveni glasbenik, letnik 80 str. 62 ( Viševk )
ŠKULJ, Edo , 1987 : Rožnovenska cerkev v Kranju obnovljene orgle ; Cerkveni glasbenik, letnik 80 str. 88 ( Kranj )
ŠKULJ, Edo , 1988 : Ignacij Zupan (1825-1888) ; Cerkveni glasbenik, letnik 81 str. 67-70
ŠKULJ, Edo , 1988 : Orgle v župniji Idrija ; Cerkveni glasbenik, letnik 81 str. 18 ( Idrija )
ŠKULJ, Edo , 1988 : Obnovljene orgle na ljubljanskem Barju ; Cerkveni glasbenik, letnik 81 str. 29 ( Ljubljana – Barje )
ŠKULJ, Edo , 1988 : Baročna orgelska glasba iz Slovenije in Hrvaške I ; Cerkveni glasbenik, letnik 81 str. 55
ŠKULJ, Edo , 1988 : Obnovljen pozitiv v Novem mestu ; Cerkveni glasbenik, letnik 81 str. 76 ( Novo mesto )
ŠKULJ, Edo , 1988 : Obnovljene orgle v Bukovščici ; Cerkveni glasbenik, letnik 81 str. 97 ( Bukovščica )
ŠKULJ, Edo , 1988 : Nove orgle v Ponikvah ; Cerkveni glasbenik, letnik 81 str. 98 ( Ponikve )
ŠKULJ, Edo , 1988 : Baročna orgelska glasba iz Slovenije in Hrvaške II ; Cerkveni glasbenik, letnik 81 str. 99
ŠKULJ, Edo , 1988 : Nove orgle v Grosupljem ; Cerkveni glasbenik, letnik 82 str. 10-12 ( Grosuplje )
ŠKULJ, Edo , 1989 : Osredkarjeve orgle pri notredamskih sestrah ; Cerkveni glasbenik, letnik 82 str. 74-75 ( Ljubljana )
ŠKULJ, Edo , 1989 : Orgle v Prečni ; Cerkveni glasbenik, letnik 82 str. 74-75 ( Prečna )
ŠKULJ, Edo , 1989 : Obnovljene orgle v Starem Trgu pri Ložu ; Cerkveni glasbenik, letnik 82 str. 42 ( Stari Trg pri Ložu )
ŠKULJ, Edo , 1990 : "Janečkove" orgle v stiški baziliki ; Cerkveni glasbenik, letnik 83 str. 79-80 ( Stična )
ŠKULJ, Edo , 1992 : Nove orgle v Čatežu ob Savi ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 10 ( Čatež ob Savi )
ŠKULJ, Edo , 1992 : Nove orgle na Orglarski šoli ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 44 ( Ljubljana )
ŠKULJ, Edo , 1993 : Obnovljene in povečane orgle v Šentvidu pri Stični ; Cerkveni glasbenik, letnik 86 str. 23 ( Šentvid pri Stični )
ŠKULJ, Edo , 1994 : Obnovljene orgle na Opčinah ; Cerkveni glasbenik, letnik 87 str. 71-72 ( Opčine )
ŠKULJ, Edo , 1994 : Obnovljene Janečkove orgle v stolnici ; Cerkveni glasbenik, letnik 87 str. 93-96 ( Ljubljana – stolnica )
ŠKULJ, Edo , 1995 : Križmanova slovenska leta ; Cerkveni glasbenik, letnik 88 str. 11-16
ŠKULJ, Edo , 1995 : Nove orgle pri Ivančni Gorici ; Cerkveni glasbenik, letnik 88 str. 43-45 ( Ivančna Gorica )
ŠKULJ, Edo , 1995 : Nove orgle pri Svetem Duhu ; Cerkveni glasbenik, letnik 88 str. 42 ( Sveti Duh pri Škofji Loki )
ŠKULJ, Edo , 1997 : Slovenska cerkvena glasba 20. stoletja ; Cerkveni glasbenik, letnik 90 str. 68-72
ŠKULJ, Edo , 1997 : Angela Tomanič: Orgle v Petrovčah ; Cerkveni glasbenik, letnik 90 str. 118 ( Petrovče )
ŠKULJ, Edo , 1997 : Angela Tomanič: Orgle v Komendi ; Cerkveni glasbenik, letnik 90 str. 20 ( Komedna )
ŠKULJ, Edo , 1997 : Srednjeveška glasba na Slovenskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 90 str. 79
ŠKULJ, Edo , 1998 : Nove orgle v ljubljanski stolnici ; Cerkveni glasbenik, letnik 91 str. 57-58 ( Ljubljana – stolnica )
ŠKULJ, Edo , 1998 : Angela Tomanič: Orgle v Petrovčah ; Cerkveni glasbenik, letnik 91 str. 23 ( Petrovče )
ŠKULJ, Edo , 2001 : Anton Jenko prejel odličje sv. Cirila in Metoda ; Cerkveni glasbenik, letnik 94 str. 68-69
ŠKULJ, Edo , 2001 : Orgle v župniji Naklo ; Cerkveni glasbenik, letnik 94 str. 94-98 ( Naklo )
ŠKULJ, Edo , 2001 : Anton Škrabl: Zvoki in harmonija ; Cerkveni glasbenik, letnik 94 str. 137
ŠKULJ, Edo , 2003 : Ignacij Zupan ml.(1853-1915) : ob 150-letnici rojstva ; Cerkveni glasbenik, letnik 95 št. 9/10 str.10
ŠKULJ, Edo , 2003 : Musica sacra praeludium vitae aeternae : napisi na orglah ; Cerkveni glasbenik, letnik 95 št. 9/10 str. 14-17
ŠKULJ, Edo , 2004 : Mándity György: Vajdasági orgonák (Orgle v Vojvodini) ; Cerkveni glasbenik, letnik 97 št. 1 str.22 ( Vojvodina (Srbija) )
ŠKULJ, Edo , 2007 : Orgelski pozitiv na Turjaškem gradu ; Cerkveni glasbenik, letnik 100 št.5 str.23 ( Turjak )
ŠKULJ, Edo , 2009 : Anton Jenko (1931-2009) : v spomin ; Cerkveni glasbenik, letnik 102 št.2 str. 2-3
ŠKULJ, Edo , 2004 : Angela Tomanič: Orgle iz delavnice Škrabl ; Cerkveni glasbenik, letnik 97
ŠKULJ, Edo , 2004 : Angela Tomanič: Pesem tisočerih piščali ; Cerkveni glasbenik, letnik 97
ŠPEDOV, Vendelin , 1992 : Orgle v slovenskih cerkvah v ZDA ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 21-25
TOMANIČ, Angela , 1995 : Mantuanijev zbornik ; Cerkveni glasbenik, letnik 88 str. 38
TOMANIČ, Angela , 1995 : Edo Škulj: Orgle v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 88 str. 39 ( Ljubljana )
TOMANIČ, Angela , 1997 : Hubert Bergant: Ob orglah ; Cerkveni glasbenik, letnik 90 str. 86
TOMANIČ, Angela , 1999 : Stare in nove orgle v Loškem Potoku ; Cerkveni glasbenik, letnik 92 str. 98-99 ( Loški Potok )
TOMANIČ, Angela , 2001 : Edo Škulj: Jenkova orglarska delavnica ; Cerkveni glasbenik, letnik 94 str. 137
TOMANIČ, Angela , 2002 : Obnovljene orgle pri sv. Kancijanu v Kranju ; Cerkveni glasbenik, letnik 95 št. 1/2 str. 22-24 ( Kranj )
TOMC, Matija , 1931 : Orgelski in drugi problemi ; Cerkveni glasbenik, letnik 54 str. 8
TOMC, Matija in soavt. , 1932 : Nove orgle v Škofji Loki ; Cerkveni glasbenik, letnik 55 str. 118 ( Škofia Loka )
TOMC, Matija in soavt. , 1933 : Nove orgle pri sv. Petru v Ljubljani ; Cerkveni glasbenik, letnik 56 str. 142 ( Ljubljana )
TOMC, Matija in soavt. , 1938 : Zapisnik o kolavdaciji novih orgel v Slovenjem Gradcu ; Cerkveni glasbenik, letnik 61 str. 179 ( Slovenjgradec )
TOMC, Matija in soavt. , 1940 : Nove orgle v Cerkljah na Gorenjskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 63 str. 181 ( Cerklje )
VAVPOTIČ, Aleksander in soavt. , 1914 : Orgle v Biljani na Primorskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 37 str. 37 ( Biljane )
VODOPIVEC, Vinko , 1910 : Nove orgle v vikarijski cerkvi pri sv. Tomažu na Vipavskem ; Cerkveni glasbenik, letnik 33 str. 68 ( Štomaž )
VODOPIVEC, Vinko , 1929 : Nove orgle na Goriškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 52 str. 17 ( Avče )
VODOPIVEC, Vinko , 1929 : Nove orgle na Goriškem ; Cerkveni glasbenik, letnik 52 str. 17 ( Gabrije )
VODOPIVEC, Vinko in soavt. , 1905 : Nove orgle na Otlici ; Cerkveni glasbenik, letnik 28 str. 29 ( Otlica )
VODOPIVEC, Vinko in soavt. , 1928 : Nove orgle v Prvačini ; Cerkveni glasbenik, letnik 51 str. 147 ( Prvačina )
VUK, Marko , 1999 : Orglar Ivan Kacin - življenje in delo ; Cerkveni glasbenik, letnik 92 str. 19-20
WALENTOWICZ, Andrea , 1999 : Nove orgle v Dornberku - drugič ; Cerkveni glasbenik, letnik 92 str. 23 ( Dornberk )
ZADRAVEC, Jože , 1992 : Nove orgle v Murski Soboti ; Cerkveni glasbenik, letnik 85 str. 91 ( Murska Sobota )
ZAMAR, Ciril , 1928 : Nove orgle v Biljah ; Cerkveni glasbenik, letnik 51 str. 77 ( Bilje )
ZUPAN, Ignacij ml. , 1882 : Sostava orgelj ; Cerkveni glasbenik, letnik 5 str. 27
Društvo Jarina Bohinj